Villa Forest ถอดโมเดลโคกหนองนา ปั้นโครงการบ้านสวนคนเมือง

Villa Forest ถอดโมเดลโคกหนองนา ปั้นโครงการบ้านสวนคนเมือง

Villa Forest ถอดโมเดลโคกหนองนา ปั้นโครงการบ้านสวนคนเมือง เปิดโครงการ วิลล่า ฟอเรสต์ บ้านบึง ชลบุรี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ด้วยแนวคิด “วิถี-ดี ภายใต้ปรัชญา “บ-ว-ร” ธุรกิจอสังหาฯ แนวใหม่ ชูโมเดลโคกหนองนา

เปิดโครงการ วิลล่า ฟอเรสต์ บ้านบึง ชลบุรี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ด้วยแนวคิด วิถี-ดี ภายใต้ปรัชญา
“บ-ว-ร”  ธุรกิจอสังหาฯ แนวใหม่ ชูโมเดลโคกหนองนา ปั้นบ้านสวนคนเมือง รองรับวิถีชีวิตใหม่ มุ่งสร้างคุณภาพควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าของที่อยู่อาศัย โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวกับผู้อยู่อาศัยและผู้ลงทุน

            ธีระธัช รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนพลัสแอสเสท จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรีที่มีประสบการณ์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 25 ปี เปิดเผยว่า ล่าสุดได้สร้างแหล่งที่อยู่อาศัย สำหรับโลกวิถีใหม่ ด้วยความใส่ใจในทุกมิติ ในการนำธรรมชาติและการสร้างสิ่งแวดล้อมดี เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการวิลล่า ฟอเรสต์ (Villa Forest) มูลค่า 2,000 ล้านบาท เป็นการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่ 150 ไร่ ในเขตบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขึ้นเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ ในวิถีธรรมชาติเป็นบ้านสวนคนเมือง ที่ส่งเสริมชีวิตที่สมดุลของความอยู่ดีมีสุข กายแข็งแรงใจเป็นสุข (Balance of Life)

Villa Forest ถอดโมเดลโคกหนองนา ปั้นโครงการบ้านสวนคนเมือง

“โครงการเกิดขึ้นภายใต้ปรัชญาของคำว่า บ-ว-ร ที่สะท้อนถึงการพัฒนาชีวิตวิถี-ดี ควบคู่ไปกับความสุขที่ยั่งยืน ซึ่งหล่อหลอมให้บ้านในโครงการนี้มีให้มากกว่าคำว่า บ้านที่ออกแบบตามดีไซน์ ยังมีวัดที่มาของการพัฒนาจิตใจ และโรงเรียนที่เป็นการเรียนรู้รอบด้านควบคู่คุณธรรม” ธีระธัชกล่าว

 

โครงการนี้ได้พื้นฐานแนวคิดมาจาก การพัฒนาเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ โครงการโคกหนองนา เป็นต้นแบบการพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัยวิถี-ดีจากธรรมชาติ ด้วยแบบบ้านที่หลากหลาย ทั้งทาวน์โฮม บ้านแฝด บ้านเดี่ยว และอาคารชุด ให้เหมาะกับแต่ละความต้องการ ซึ่งโครงการประกอบด้วยชุมชนเมืองที่มีทั้งที่อยู่อาศัย ศูนย์รวมจิตใจ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติเชิงกสิกรรม (Learning Farmer Centre) และโรงเรียนนานาชาติ Wells International School, Chonburi Campus บนที่ดิน 24 ไร่

Villa Forest ถอดโมเดลโคกหนองนา ปั้นโครงการบ้านสวนคนเมือง

วิลล่า ฟอเรสต์ เป็นการพัฒนาโครงการบ้านสวนภายใต้แนวคิด วิถี-ดีด้วยต้นแบบที่อยู่อาศัย 5 ดี ซึ่งสะท้อนถึงการอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ได้แก่ ดี 1 ทำเลดี  เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจใหม่ เดินทางสะดวก ดี 2 สิ่งแวดล้อมดี  เป็นชุมชนรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดี 3 สังคมดี มีความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีที่หล่อหลอมด้วยความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี การแบ่งปันและเกื้อกูลกัน  ดี 4 สุขภาพดี  การสร้างสรรค์บ้านให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย มีความปลอดภัย ปลอดโรค เอื้อคุณค่าแห่งความสุขที่เรียกว่า กายแข็งแรง ใจเป็นสุข’  และ ดี 5 แรงบันดาลใจที่ดี การริเริ่มเรื่องราวของชุมชน บ้านที่สะท้อนถึงชุมชนของการอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ธีระธัช กล่าวว่า คอนเซ็ปต์ในการออกแบบบ้านในโครงการเป็นไปตามแนวคิดวิถี-ดี ที่ได้กล่าวไว้ โดยดึงเอาวิถีชีวิตของคนไทยในเรื่องของความสามัคคีและการใช้ชีวิตกับธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน แล้วนำวิวัฒนาการในโลกยุคปัจจุบันมาผสมผสานในการออกแบบระหว่างชีวิตคนเมืองและธรรมชาติ ดังนั้นการออกแบบบ้านทุกหลังจะให้ความสำคัญกับการปรับใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟมาผสมผสานและประยุกต์ให้เกิดความสมดุลของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

นอกจากนี้ โครงการยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานเอสซีจี เพื่อพัฒนาบ้านที่เป็นมากกว่าคำว่า บ้าน”  คือออกแบบรองรับชีวิตที่สะดวก ปลอดภัยและปลอดเชื้อโรคหรือมลพิษต่างๆ สำหรบแบบบ้านนั้นจะเป็นแบบทาวน์โฮม แคทรียาสไตล์นอร์ดิก หรือบ้านแฝดสไตล์โมเดิร์น และบ้านเดี่ยวสไตล์วิถีไทย ซึ่งได้รับการปรึกษาและออกแบบโดย เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลิฟวิ่ง แคร์ คอนซัลติ้ง (SCG Building & Living Care Consulting)

            วีรเลิศ อมิตรพ่าย รองผู้อำนวยการ เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลิฟวิ่ง แคร์ฯ กล่าวว่า คอนเซ็ปต์ในการออกแบบเป็นไปตามแนวคิดวิถี-ดีของโครงการวิลล่า ฟอเรสต์ บ้านสวนคนเมืองเป็นชุมชนของการอยู่อาศัยยุคทันสมัย เรียบง่าย ไม่วุ่นวาย และสะดวกสบาย มีพื้นที่ใช้สอยมาก เพิ่มการทำกิจกรรมกับครอบครัว และปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค โดยเฉพาะในยุคที่ต้องล็อกดาวน์

บ้านในโครงการได้รับการออกแบบพื้นที่ให้เว้นระยะห่าง และมีห้องทำความสะอาดก่อนเข้าบ้าน สามารถเก็บกักตัวได้ในพื้นที่ชั้นล่างที่เชื่อมกับห้องน้ำได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ห้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี สำหรับบ้สำหรับบ้านบางแบบยังมีพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน มีต้นไม้การจัดสวนที่ร่มรื่นช่วยดูดซับมลพิษ และเป็นที่พักสายตา ทั้งยังเพิ่มความร่มเย็นภายให้บ้านซึ่งทุกหลังได้รับความใส่ใจในรายละเอียด มีการดีไซน์ห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ มีอ่างอาบน้ำที่อยู่ในพื้นที่ชมวิวสวยได้ในยามกลางวัน และดื่มด่ำกับการอาบน้ำใต้แสงจันทร์ในยามค่ำคืน เป็นอีกหนึ่งการตอบโจทย์ชีวิตวิถี-ดี

เป้าหมายของวิลล่า ฟอเรสต์ คือการสร้างดุลยวิถี ดุลยชีวิต กายแข็งแรง ใจเป็นสุขธีระธัช กล่าวว่าแนวคิดนี้ทำให้ย้อนกลับมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้กายแข็งแรงและใจเป็นสุข ซึ่งต้องอาศัยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ซึ่งการพัฒนาก็แบ่งเป็นสองส่วน คือ  Globalization  ความเจริญของมวลมนุษยชาติ อีกส่วนคือ Localization เป็นท้องไร่ท้องนา เท้าเหยียบดิน ปลูกผัก มีน้ำ มีปลา

Villa Forest ถอดโมเดลโคกหนองนา ปั้นโครงการบ้านสวนคนเมือง

บริเวณทะเลสาบจะถูกเนรมิตให้เป็นสองฝั่งความแตกต่าง โดยฝั่ง Globalization จะมี Club House  ที่เรียกว่า Club Tel  และมีสระว่ายน้ำยาว 30  เมตร มีศูนย์จัดงานเลี้ยง มีสวนสวยที่ร่มรื่นและสดชื่น ส่วนอีกฝั่งคือ  Localization เป็นฝั่งท้องถิ่นภายใต้คอนเซ็ปท์ บ-ว-ร ของไทย เป็นทิวทุ่งนา มีโคก มีรีสอร์ท มีพื้นที่ปลูกพืชผักที่ใช้บริโภคได้ เป็นวิถีธรรมชาติที่อยู่ได้ด้วยตัวเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนท้องถิ่น 35 % กลุ่มต่างชาติ 35 % และกลุ่มคนกรุงเทพฯ 30%

ส่วนความคืบหน้าด้านการตลาด ปัจจุบันมีลูกค้าจองบ้านในโครงการไปแล้วจำนวนหนึ่ง แต่ตัวโครงการและพื้นที่ศูนย์รวมกิจกรรม วิลล่าฟาร์ม โรงนาที่เป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และศูนย์รวมองค์ความรู้ วัฒนธรรม อารยธรรมต่างๆ รวมทั้งศูนย์รวมตำนานของอร่อยของบ้านบึงมาไว้บริการด้วย คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ส่วนการพัฒนาจะทยอยแล้วเสร็จเป็นเฟส 1-2-3-4 โดยจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 3 ปี

"สิ่งที่ผมฝันไว้ คือทำชุมชนใหม่ที่ยังไม่เคยมี เช่น หมู่บ้านนี้เราจะมีสถานที่ให้คนมารวมกัน ร่วมกิจกรรมพัฒนากายและใจด้วยกัน ผู้อยู่อาศัยจะใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นขึ้นมาและสิ้นสุดของวันตามวิถี-ดีบนพื้นที่ธรรมชาติที่มีพร้อมทั้งสินทรัพย์และทรัพยากรทางดิน น้ำ ลม ไฟ ที่สามารถนำขึ้นมาปรับและใช้ได้อย่างลงตัวและตามความจำเป็นอย่างพอเพียง" ธีระธัช กล่าวสรุปถึงเป้าหมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาโครงการวิลล่า ฟอเรสต์ เป็นชุมชนบ้านสวนคนเมืองวิถี-ดี หนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี