ห้องอาหาร Fish Bariy รับรางวัล “Thai Select”

ห้องอาหาร Fish Bariy รับรางวัล “Thai Select”

ห้องอาหาร Fish Bariy ที่ได้รับรางวัล "Thai SELECT " Thai Cuisine จากกระทรวงพาณิชย์ โดยผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 6 ด้านอย่างครบถ้วน

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่สื่อสะท้อนถึงความพิถีพิถันในศิลปะอาหารไทยแท้ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กรรมวิธีการปรุง รสชาติที่กลมกล่อม การจัดเครื่องเคียง เครื่องแนม ส่งเสริมกันได้อย่างลงตัว เพื่อให้ได้ครบทั้งรูป รส สัมผัส และคุณประโยชน์ 

ขอเชิญทุกท่านมาลองสัมผัสรสชาติของเมนูอาหารไทยกับกรรมวิธีการปรุงและรสชาติที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างลงตัวกับหลากหลายเมนูที่คุณชื่นชอบได้ที่ ห้องอาหาร Fish Bar หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-998-000