บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

ได้ทำการตรวจสอบท่อน้ำมันโดยใช้เครื่องมือ Caliper และ MFL ประเทศอินเดีย ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี

ในบทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบท่อขนส่งน้ำมันในประเทศอินเดีย  ซึ่งเป็นการตรวจสอบท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว  รวมทั้งหมด 4 ท่อ, 3 ท่อมีระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร อีกหนึ่งท่อมีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร, และท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 นิ้ว 1 ท่อ มีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการตรวจสอบโดยส่งเครื่องมือตรวจสอบเข้าไปภายในท่อและเครื่องมือจะเดินทางจากต้นทางฝั่งส่ง ถึงปลายทางฝั่งรับของโรงกลั่นน้ำมัน Nayara Energy

 

โดยปกติแล้วการทดสอบโดยใช้หลักการ ILI จะมีการส่งเครื่องมือ Caliper เข้าไปเพื่อตรวจวัดค่าการเปลี่ยนแปลงขนาด รอยบุบ หรือเสียรูปของท่อ และนำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล แล้วจึงทำการส่งเครื่องมือที่เรียกว่า MFL(Magnetic Flux Leakage)  เพื่อทำการวัดค่าความหนา จุดบกพร่อง สึกหรอต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกท่อ โดยอาศัยหลัก การรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็กในเนื้อเหล็ก

 

 

 

 

 

เนื่องจากโครงการ Nayara ต้องการเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับโครงการนี้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งบริษัทDacon ได้ทำการออกแบบ ผลิต พัฒนา และทดสอบเครื่องมือให้มีความละเอียดและถูกต้องแม่นยำสูงเป็นพิเศษ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานสากล โดยเครื่องมือทั้งหมดถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบในบริษัท Daconประเทศไทย  โดยทีมงานวิจัยและพัฒนาที่มากด้วยประสบการณ์ในบริษัท Dacon เอง

ก่อนนำเครื่องมือตรวจสอบไปใช้งานจริงที่ประเทศอินเดีย บริษัท Dacon ได้เชิญตัวแทนของNayara Energy มาเป็นเกียรติร่วมชมการทดสอบเครื่องมือซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตามที่Nayara Energy กำหนด และการทดสอบได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี และลูกค้าประทับใจในผลการตรวจสอบ

Sid Johnstone, Dacon’s Pipeline Services DepartmentManager กล่าวว่า “ นี่เป็นโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและเป็นโครงการแรกสำหรับบริษัท Dacon ในประเทศอินเดีย เราสามารถดำเนินการตรวจสอบท่อได้อย่างรวดเร็ว และการดำเนินงานทุกอย่างเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นมาก ปลอดภัยโดยไม่มีการรั่วไหลและไม่มีอุบัติเหตุ อินเดียถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญในการเติบโตของบริษัท Daconและความสำเร็จของการดำเนินงานครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท Dacon ได้ร่วมงานทั้ง Nayara Energyและบริษัทอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ในอนาคตอันใกล้ และเราจะพยายามขยายขอบเขตการให้บริการด้านงานตรวจสอบท่อแบบ ILI อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศอินเดียและทั่วโลกต่อไป”

ตัวแทนจาก Nayara Energyกล่าวว่า “ เรามองไม่เห็นใครเลย นอกจากบริษัท Dacon ที่มีความพร้อม และสามารถออกแบบงานให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าในเวลาที่จำกัดให้สำเร็จและราบรื่นได้เป็นอย่างดี