"One Young World Summit 2022" ดัน 24 "เยาวชนไทย" รวมพลังเปลี่ยนแปลงโลก

"One Young World Summit 2022" ดัน 24 "เยาวชนไทย" รวมพลังเปลี่ยนแปลงโลก

เครือซีพีจุดพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลก หนุน 24 ตัวแทน "เยาวชนไทย" บินลัดฟ้าขึ้นเวที “One Young World Summit 2022” ต่อเนื่องปีที่ 7 ประเดิมติวเข้มปั้นผู้นำด้วยแนวคิด “Catalyst of Change” เร่งขับเคลื่อนความคิดเพื่อความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนคนรุ่นใหม่แสดงพลังความคิดเปลี่ยนแปลงโลก ในการประชุมระดับนานาชาติ One Young World 2022 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา โดยเป็นเวที “การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” และปีนี้เครือซีพีได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี รวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรวม 24 คน เข้าร่วม One Young World Summit 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองภายใต้แนวคิด “Catalyst of Change” ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน ร่วมกับเยาวชนจาก 190 ประเทศ โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาวาระเร่งด่วนของโลกใน 5 ประเด็นสำคัญ

คือ 1. การป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Prevention) 2. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) 3. มหาสมุทร (Oceans) 4. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) และ 5. สุขภาพ (Health) ทั้งนี้นับเป็นความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องกล้าคิด กล้าลงมือทำ ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาซึ่งเป็นวิกฤตโลกเร่งด่วนครั้งนี้ให้ได้

"One Young World Summit 2022" ดัน 24 "เยาวชนไทย" รวมพลังเปลี่ยนแปลงโลก

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือซีพีมีความเชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่ว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี ที่เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการทำงาน เป็นทั้งคนดีและคนเก่งที่พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่แก่องค์กรและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในการนี้เครือซีพีจึงได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจของเครือฯ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลก “One Young World Summit “ ครั้งแรกในปี 2015

โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 7 ที่เครือซีพีได้ร่วมส่ง 24 ตัวแทนรุ่นคนใหม่ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีเอฟ ซีพีออลล์  แม็คโคร โลตัสและกลุ่มทรู และยังเป็นปีแรกที่ได้คัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดอีกด้วย

"One Young World Summit 2022" ดัน 24 "เยาวชนไทย" รวมพลังเปลี่ยนแปลงโลก

“โลกทุกวันนี้เผชิญกับวิกฤตความท้าทายทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางสงคราม โรคระบาด รวมไปถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผมเชื่อมั่นว่าการจะทำให้โลกยั่งยืนได้จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นการส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ไทยเข้าร่วมในเวที One Young World  จะเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มี Passion และ Mindset ที่จะช่วยโลก ด้วยความรักและเห็นอกเห็นใจกันและกัน พร้อมที่จะนำพลังจากเยาวชนเครือข่ายจากหลากหลายประเทศมาร่วมกันเร่งหาทางออกร่วมสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืน โดยเครือฯ ตระหนักดีถึงการเร่งขับเคลื่อนความคิดของผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทย ซึ่งจะกลายพลังสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนแปลงโลกให้ก้าวหน้าต่อไป  ” ซีอีโอเครือซีพี กล่าว

ทั้งนี้เครือซีพีได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลก “One Young World Summit 2022” ด้วยการศึกษาดูงานมูลนิธิออทิสติกไทย และโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ รวมไปถึงการจัดเวิร์คช็อป ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เชี่ยวชาญใน 5 ประเด็นที่เป็นวาระหลักของการประชุมในครั้งนี้ มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้ตัวแทน 24 คนรุ่นใหม่ได้นำความรู้ไปแลกเปลี่ยนมุมมอง กับเยาวชนจากทั่วโลก

"One Young World Summit 2022" ดัน 24 "เยาวชนไทย" รวมพลังเปลี่ยนแปลงโลก

ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้และประสบการณ์ในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไว การเปลี่ยนแปลงพวกนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ในอดีตไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะฉะนั้นเยาวชนที่จะไปร่วมแลกเปลี่ยนในการประชุมเวทีเยาวชนระดับโลกจะต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเอง ต้องฟังหลายเรื่อง และแชร์ความคิดเห็นในหลายด้าน จากนั้นต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นว่าจะส่งผลต่อตัวเอง การงาน และประเทศอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเรื่องนี้ไม่มีคู่มือ ไม่มี How-to แต่ผู้นำที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกต้องแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น ความรู้สึกสนใจ รู้สึกมีความท้าทาย มีแรงผลักดันที่จะสร้างโลกนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

"One Young World Summit 2022" ดัน 24 "เยาวชนไทย" รวมพลังเปลี่ยนแปลงโลก

ด้าน ทยา จันทรวิโรจน์ เยาวชนตัวแทนจากกลุ่มทรูในเครือซีพี กล่าวว่า ตนมีแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรม True Health ที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เพราะมองว่าในหลายประเทศยังมีความเหลื่อมล้ำในด้าน Health Care รวมไปถึงประเทศไทย และในฐานะพนักงานในกลุ่มธุรกิจของเครือฯ รู้สึกประทับใจอย่างมากที่เครือซีพีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในองค์กรได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนจาก 190 ประเทศทั่วโลก เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ในการพัฒนาไอเดียต่อยอดที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของโลกให้ดีขึ้น โดยตั้งใจจะนำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

"One Young World Summit 2022" ดัน 24 "เยาวชนไทย" รวมพลังเปลี่ยนแปลงโลก

ธริณี ทองชัชวาล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนนักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกที่จะไปเข้าร่วมเวที One Young World Summit 2022  กล่าวว่า เครือซีพีได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มานำเสนอความตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก ขอบคุณเครือซีพีที่เชื่อมั่นในพลังของเยาวชนไทย โดยมองว่าจะหยิบยกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งเป็นวาระสำคัญหลังจากที่โลกเผชิญกับโควิด-19 ที่จะต้องมาใส่ใจเพื่อหาทางออกร่วมกัน เช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านอากาศและทะเล  เพื่อสร้างความสมดุลสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รวมไปถึงการวางแนวทางให้ทุกคนควรได้เข้าถึงสวัสดิการทางสุขภาพที่ดีอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้จะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการผู้เชี่ยวชาญในการเวิร์คช็อปครั้งนี้มาต่อยอดหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป