โควิด-19 คนใช้รถน้อย นิสสัน ยืดรับประกัน

โควิด-19 คนใช้รถน้อย นิสสัน ยืดรับประกัน

นิสสัน ประเทศไทย ประกาศ ปรับนโยบายการรับประกันรถยนต์และบำรุงรักษา ในยุคการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าลดการเดินทาง ลดการใช้รถ โดยผ่อนผันเวลาการนำรถเข้ารับบริการตามระยะทาง

นายอิซาโอะ เซคิกุจิ ประธานนิสสัน ประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ลูกค้ารถยนต์นิสสัน ใช้รถยนต์ลดลง เนื่องจากการลดการเดินทางต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น 

ดังนั้นนิสสันจึงปรับนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงตัดสินใจผ่อนผันการบำรุงรักษารถยนต์นิสสัน และการรับประกันคุณภาพ เพื่อลดความกังวลให้กับลูกค้า 

 โดยลูกค้าที่ไม่สามารถนำรถเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดในช่วงที่รัฐบาลประกาศจำกัดการเดินทาง นิสสันจะผ่อนผันให้เข้ารับบริการช้ากว่าที่กำหนดได้3 เดือน หรือ 3,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน

ส่วนลูกค้าที่ขาดการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะในช่วงที่รัฐบาลประกาศจำกัดการเดิน นิสสันยังคงให้สิทธิการรับประกันอยู่เช่นเดิม

 “ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดใหญ่เช่นนี้ เราต้องการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด โดยนโยบายผ่อนผันการรับประกันรถยนต์ของนิสสันทำให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นและปลอดภัยในเวลานี้” 

นายเซคิกุจิ กล่าวว่า ในส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัยในช่วงนี้ นิสสัน และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศยังคงดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 ที่โชว์รูมและศูนย์บริการอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค