ไปรษณีย์ไทย นำร่อง มอเตอร์ไซค์ ไฟฟ้า

ไปรษณีย์ไทย นำร่อง มอเตอร์ไซค์ ไฟฟ้า

“ไปรษณีย์ไทย” ผนึก “เอ.พี. ฮอนด้า” นำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ใช้งานนำจ่ายวิ่งของ ลดปัญหามลพิษ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า รับกระแสการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยไปรษณีย์ไทย จะนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของฮอนด้ามาใช้งาน สำหรับการนำจ่ายสิ่งของ 2 รุ่น คือ

  • PCX Electric
  • Benly-E

ทั้งนี้จากการทดลองใช้งาน ไปรษณีย์ไทย ระบุว่า รถทั้ง 2 รุ่น สามารถใช้งานได้ระยะทางสูงสุด 41 กิโลเมตร และ 43 กิโลเมตร ตามลำดับ ต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า 1 ครั้ง

และแน่นอน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ พีเอ็ม 2.5 (PM 2.5) และยังช่วยลดมลภาวะทางเสียงอีกด้วย

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น  ไปรษณีย์ไทย นำร่องใช้งานรถจักรยานยนต์ทั้ง 2 รุ่น นำจ่ายสิ่งของให้กับผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชุมชน ณ ไปรษณีย์สามเสนใน

161607597225

กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

และในฐานะหน่วยงานที่ใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อปฏิบัติหน้าที่และให้บริการนำจ่ายสิ่งของ  จึงตระหนักถึงปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 และควันที่เกิดขึ้นจากการขับขี่

ไปรษณีย์ไทยจึงนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการนำจ่ายเพื่อลดปัญหามลพิษ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ ตั้งแต่ปี 2562 โดยได้มีการจับมือกับภาครัฐและเอกชนในการนำเอายานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานต่างๆ ของไปรษณีย์ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ฯลฯ

และครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับบริษัทเอ.พี. ฮอนด้าจำกัด

“การนำจ่ายด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทยและเอ.พี. ฮอนด้าเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งนอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไปรษณีย์ไทยได้มุ่งมั่นดำเนินการมาตลอดแล้วไปรษณีย์ไทยยังมีแผนพัฒนาองค์กรไปสู่ Green Energy ที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และลดก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง” กาหลงกล่าว