เลิกยก ใบปัดน้ำฝน หนีร้อน ลดความเสียหาย

เลิกยก ใบปัดน้ำฝน หนีร้อน ลดความเสียหาย

ความนิยมอย่างหนึ่งของผู้ใช้รถก็คือ เมื่อต้องจอดรถกลางแดด มักจะยกก้านปัดน้ำฝนขึ้น เพราะเชื่อว่าจะเป็นการยืดอายุใบปัดน้ำฝนให้ใช้งานได้ยาวนาน แต่จริงๆ แล้วไม่เป็นอย่างนั้น

หลายคนชอบที่จะยกก้านปัดน้ำฝนทุกครั้งที่จอด โดยเฉพาะในช่วงเวลาอย่างนี้ที่ทั้งแดดแรง ทั้งอากาศร้อนอบอ้าว และหลายคนจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานาน จากการ work from home และการลดการเดินทาง

สิ่งที่หลายคนคิดคือ การปล่อยให้ใบปัดน้ำฝน ซึ่งผลิตมาจากยาง แนบชิดอยู่กับกระจกบังลมไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังก็ตาม ทำให้ได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นจากตัวกระจก

แต่ว่าจริงๆ แล้วอย่าลืมว่าตัวยางปัดน้ำฝนเองที่มีสีดำเข้มนั่นแหละมีคุณสมบัติดูดความร้อนได้ดี

อีกทั้งยางปัดน้ำฝน ไม่ว่าจะถูกหรือแพง ต่างก็มีอายุการใช้งานทั้งนั้น ประมาณ 1 ปี ก็เริ่มเสื่อมสภาพ ปัดไม่สะอาด ปัดแล้วเป็นรอย ซึ่งก็ควรจะต้องเปลี่ยนใหม่ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาเปลี่ยนได้ทั่วไป จะเปลี่ยนทั้งก้าน หรือเปลี่ยนแค่เฉพาะยางเท่านั้นซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายก็ได้

แต่การยกใบปัดขึ้นจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เริ่มจากตัวยางปัดเอง เมื่อได้รับความร้อนและลอยคว้างอยู่กลางอากาศนานๆ ทำให้เสียรูปได้ง่าย เมื่อใช้งาน อาจทำให้แรงกดกับกระจกไม่สม่ำเสมอ แต่การแนบอยู่กับกระจกตลอดเวลา แม้จะทำให้เสียรูปได้บ้าง แต่กระจกก็เหมือนเป็นแบบ หรือแม่พิมพ์ที่คงให้ส่วนของใบยางยังคงแนบกระจกได้มากที่สุด

และที่หนักกว่านั้น คือ  การยกก้านใบปัดขึ้นมาค้างไว้บ่อยๆ นานๆ จะทำให้สริงที่รั้งก้านใบปัดล้าได้ง่าย นานๆ ไปแรงกดกับกระจกก็ลดลง ทำให้ปัดไม่สะอาด

และหากต้องเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเปลี่ยนแค่ยางปัดหลายเท่าทีเดียว