โตโยต้า ยืด ปิดโรงงาน ถึงสิ้นเดือนเมษาฯ

โตโยต้า ยืด ปิดโรงงาน ถึงสิ้นเดือนเมษาฯ

เหตุตลาด -ส่งออก- ชิ้นส่วนทั่วโลก ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รายงานข่าวจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ระบุว่าหลังจากเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัทประกาศหยุดพักการเดินสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ และ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการชั่วคราว ในระหว่าง วันที่ 7 เมษายน จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 นั้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทตัดสินใจขยายช่วงเวลาการหยุดพักสายการผลิตทั้ง 3 โรงงานออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้นับตั้งแต่การประกาศการหยุดพักสายการผลิต บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานการณ์การขายทั้งตลาดในประเทศไทยและตลาดการส่งออก สถานการณ์การผลิตชิ้นส่วนจากทั่วโลกที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการคำนึงถึงแนวปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ บริษัทคู่ค้า ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า พนักงานโตโยต้า และชุมชนโดยรอบ นำมาซึ่งการประกาศขยายช่วงเวลาในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามแม้จะขยายเวลาออกไป แต่บริษัทยืนยันว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้แทนจำหน่ายฯแต่อย่างใด โดยศูนย์บริการของโตโยต้า และ เล็กซัส ทั่วประเทศ จะยังคงเปิดดำเนินงานโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ารับบริการ