สกายแอคทีฟ เอ็กซ์ อนาคตใหม่ เครื่องยนต์ มาสด้า

สกายแอคทีฟ เอ็กซ์  อนาคตใหม่ เครื่องยนต์ มาสด้า

ผู้บริหารมาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน มักจะพูดอยู่เสมอว่า มาสด้าไม่ใช่บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ เป็นบริษัทเล็กๆ แต่บริษัทเล็กๆ นี่แหละที่ทำเรื่องใหญ่ๆ ในโลกยานยนต์อยู่บ่อยครั้ง