เมอร์เซเดส-เบนซ์ ร่วม ดอนบอสโก ยกระดับ การศึกษสา ช่างยนต์

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ร่วม ดอนบอสโก ยกระดับ การศึกษสา ช่างยนต์

เปิดโครงการ "ก้าวย่างสำคัญโรงเรียนช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์สู่ความเป็นเลิศ"

     บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก นำโดย ลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ “ก้าวย่างสำคัญโรงเรียนช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์สู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน-ไทย” สนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคีสาขาช่างยนต์ของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ เพื่อยกระดับคุณภาพ พัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวะสู่การเป็นช่างเทคนิค มืออาชีพ มาตรฐานเดียวกับเยอรมัน พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเต็มตัว

     ทั้งนี้โครงการช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์หลักสูตรทวิภาคีได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี  2530