ยอดขาย ฮุนได ทั่วโลก ร่วง 11%

ยอดขาย ฮุนได ทั่วโลก ร่วง 11%

รถใหม่ ดันยอดขายในประเทศขยายตัว

      บริษัท ฮุนได มอเตอร์ เกาหลีใต้ ได้รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดทั่วโลก ประจำเดือนเมษายน 2560 มียอดรวม 364,225 คัน ลดลงจากเดือนเมษายนปีที่แล้ว11.7% จากความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกที่น้อยลง รวมถึงการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ที่เป็นไปอย่างช้าๆ

       ส่วนตลาดภายในประเทศยอดจำหน่ายฮุนไดเพิ่มขึ้น 1.5% ซึ่งเป็นผลมาจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ฮุนได แกรนด์เดอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮุนได อซีราในตลาดโลก และการแนะนำรถยนต์รุ่นปรับโฉมใหม่ โซนาต้า

       ทั้งนี้ฮุนไดมีแผนพัฒนาและปรับปรุงแผนธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์ในระดับโลก โดยจะเน้นที่การพัฒนาแผนการขายรถยนต์รุ่นหลักของบริษัท และรวมไปถึงการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ในปีนี้อย่าง ฮุนได โคน่า