ซูบารุ เปิดแผน ผลิตรถในไทยปี 62

ซูบารุ เปิดแผน ผลิตรถในไทยปี 62

ผนึก ตันจง ผุดโรงงาน ร่วมทุน

   บริษัท ฟูจิ เฮฟวี อินดัสตรีส์ จำกัด (FHI) ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตรถยนต์ซูบารุ ประกาศว่า บริษัทมีแผนร่วมทุนกับ บริษัท ทีซี แมนูแฟคเจอริง แอนด์ แอสเซมบลีย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TCMA TH) บริษัทลูกของ บริษัท ตัน จง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ในเดือน ก.พ.นี้ เพื่อขึ้นสายประกอบรถยนต์ซูบารุในไทย ในโรงงานร่วมทุน บริษัท ตันจง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ทีซีเอ็มเอ ทีเอช จะถือหุ้นในสัดส่วน 74.9% และ เอฟเอชไอ 25.1% โดยจะเริ่มต้นผลิตในปี 2562

     ปัจจุบัน ซูบารุ ประกอบรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนที่โรงงาน ตันจง มอเตอร์ แอสเซมบลีส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ประเทศมาเลเซีย 2 รุ่น คือ ซูบารุ เอ็กซ์วี และซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ 

     อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตของตลาดในอาเซียนจึงตัดสินใจเพิ่มการประกอบรถยนต์ในไทย

     ภายใต้แผนการลงทุนดังกล่าว โรงงานที่มาเลเซีย จะยังคงดำเนินกิจกรรมการผลิตต่อไป โดยทั้ง 2 โรงงานจะป้อนรถให้กับ ตันจง อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายซูบารุในอาเซียนและบางประเทศในเอเชียเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างๆ ต่อไป 

     ทั้งนี้ซูบารุเคยประกาศวิสัยทัศน์ระยะกลาง “โพรมิเนนซ์ 2020”  เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2557 ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในอาเซียน และด้วยแผนการร่วมทุนจะทำให้มียอดขายที่เติบโตขึ้น

     สำหรับตันจง กรุ๊ป เป็นกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ของมาเลเซียที่มีบทบาทในตลาดอาเซียน รวมทั้งไทย ซึ่งปัจจุบันมีโรงงาน ทีซี แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ แอสเซมบลีย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ลาดกระบัง ซึ่งเคยใช้ผลิตรถบรรทุกฟูโซ่ อย่างไรก็ตามการประกาศของเอฟเอชไอ ไม่ได้ระบุว่า แผนการร่วมทุนจะเป็นการสร้างโรงงานใหม่ หรือการพัฒนาโรงงานเเดิมของ ตันจงในไทย