ฟอร์ดลุยต่อโครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัย

ฟอร์ดลุยต่อโครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัย

เปิดรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษา 6.7 แสนบาท

     ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2016 เชิญชวนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 670,000 บาท

     โครงการนี้ เป็นเวทีการแข่งขันระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้แสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกันของผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยมีกติกาคือ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช. หรือปวส. ทั่วประเทศส่งผลงานรูปแบบของทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรึกษา) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแลและลงนามรับรองยืนยันสิทธิ์

     ผู้ส่งผลงานต้องดาวน์โหลดใบสมัคร Go Further Innovator Scholarship 2016 ผ่าน Facebook ฟอร์ด ประเทศไทย เว็บไซต์ www.ford.co.th/about/newsroom, www.tvburabha.com หรือwww.pda.or.thโดยจะเปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15  ส.ค.- 30 ก.ย. หรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616 มือถือ 089-891-8610 โทรสาร 0-2158-6141 อีเมล์ [email protected]