'ขนส่ง' คุมเข้มใบรับรองตรวจสภาพรถปลอม

'ขนส่ง' คุมเข้มใบรับรองตรวจสภาพรถปลอม

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มใบรับรองตรวจสภาพรถปลอม ชี้มีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอม โทษถึงขั้นจำคุก

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขณะนี้มีการตรวจพบการนำใบรับรองการตรวจสภาพรถปลอมมาติดต่อขอชำระภาษีรถประจำปีที่กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดส่วนภูมิภาคหลายราย เบื้องต้นพบว่าเจ้าของรถหรือผู้ติดต่อขอชำระภาษีรถไม่ได้นำรถเข้ารับการตรวจสภาพจริงกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) แต่ให้ผู้อื่นไปดำเนินการขอใบรับรองการตรวจสภาพรถมาให้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะไม่สามารถชำระภาษีรถแล้วยังอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอม ซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเร่งขยายผลการตรวจสอบที่มาของใบรับรองการตรวจสภาพปลอม หากพบว่า ตรอ.ใดมีพฤติกรรมทุจริตหลอกลวงประชาชน หรือมีเจตนาออกใบรับรองการตรวจสภาพโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง รวมถึงการออกใบรับรองไม่ตรงตามความเป็นจริง กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง ตรอ.ทันที ส่วนกรณีประชาชนที่นำเอกสารรับรองปลอมมาแสดงเป็นหลักฐานกับทางราชการ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ กำชับไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศให้เข้มงวดตรวจสอบใบรับรองการตรวจสภาพรถที่ประชาชนนำมาเป็นหลักฐานประกอบการชำระภาษีรถและเข้มงวดตรวจตรามิจฉาชีพที่อาจแอบแฝงเข้ามาจำหน่ายใบรับรองปลอม รวมถึงกลุ่มหน้าม้าที่รับอาสาดำเนินการแทนภายในสำนักงาน หรือบริเวณรอบสำนักงานเพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในส่วนของการกำกับดูแลมาตรฐานของสถานตรวจสภาพรถเอกชน กรมฯ ได้มีมาตรการกำกับดูแลเข้มงวดมาโดยตลอด ด้วยการจัดทำโปรแกรมรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศ เพื่อจัดส่งผลการตรวจสภาพรถมายังกรมฯ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตแบบ Real time ทั้งยังกำหนดให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องตรวจสภาพทุกแห่ง เพื่อให้การควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เร่งพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงผลการตรวจสภาพรถกับระบบงานชำระภาษีรถประจำปี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องใช้ใบรับรองการตรวจสภาพในการชำระภาษีรถทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการประชาชนได้ภายในเดือนเมษายน 2559 หากเจ้าของรถหรือประชาชนที่พบเห็นการซื้อขายใบรับรองการตรวจสภาพรถปลอม หรือพบพฤติกรรม ตรอ.ออกใบรับรองให้โดยไม่ได้ตรวจสภาพรถจริงแจ้งข้อมูลที่สายด่วน 1584 หรือส่วนสถานตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8612-4