ผู้ประกอบการขนส่งติดGPSแล้ว 27,108คัน

ผู้ประกอบการขนส่งติดGPSแล้ว 27,108คัน

กรมการขนส่งทางบก เผย ผู้ประกอบการขนส่งเริ่มทยอยนำรถโดยสาร รถบรรทุกติด GPS เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว 27,108 คัน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า หลังจากกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ หลังวันที่ 25 มกราคม 2559 ต้องดำเนินการติดตั้ง GPS ทุกคัน และกำหนดให้รถที่ได้มีการติดตั้ง GPS ไว้ก่อนแล้วต้องเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกล่าสุด ผู้ประกอบการและเจ้าของรถหลายรายเริ่มทยอยนำรถเข้าตรวจสภาพและตรวจสอบการติดตั้งและเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 27,108 คัน

สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS ในส่วนของรถโดยสารสองชั้นกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559 ส่วนรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560 สำหรับรถลากจูงกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560 รถบรรทุกสาธารณะภายในรอบปีภาษี 2561 และรถบรรทุกส่วนบุคคลให้ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 2562

ทั้งนี้ การนำรถเข้ารับการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ต้องมีหนังสือรับรองการติดตั้งและเครื่องหมายรับรองที่ออกโดย ผู้ให้บริการระบบติดตามรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง หากพบมีการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่รายงานข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาเพิกถอนการให้การรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ