ตลาดรถยนต์เดือนม.ค.ยอดขายลด45.5%

ตลาดรถยนต์เดือนม.ค.ยอดขายลด45.5%

ตลาดรถยนต์เดือนมกราคม ยอดขายลดลง 45.5%มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 68,508 คัน

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม 2557 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 68,508 คัน ลดลง 45.5%

ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 26,406 คัน ลดลง 55.9%รถเพื่อการพาณิชย์ 42,102 คัน ลดลง 36.2% รวมทั้ง

รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 35,080 คัน ลดลง 36.9%

ตลาดรถยนต์เดือนมกราคมมีปริมาณการขาย 68,508 คัน ลดลง 45.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นการปรับเข้าสู่สมดุลของตลาดรถยนต์หลังจากในช่วงเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาตลาดรถยนต์มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก ทั้งนี้ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 36.2% ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 55.9% โดยการลดลงของตลาดรถยนต์นั่ง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากยอดขายรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ลดลงไปกว่า 60% หลังสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรก

ตลาดรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ แนวโน้มดีขึ้น จากดัชนีการขายตามฤดูกาลชี้ว่าตลาดรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่งมอบรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเมืองที่ต่อเนื่องอาจส่งผลทางด้านจิตวิทยาต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งอาจมีผลต่อตลาดรถยนต์