'ประเสริฐ'ลั่นผลิตรถทะลุ3.4ล้านคันปี2560

'ประเสริฐ'ลั่นผลิตรถทะลุ3.4ล้านคันปี2560

รมว.อุตฯมั่นใจยอดผลิตรถยนต์ภายในปี 2560 ทะลุ 3.4 ล้านคัน ขึ้นแท่นผู้ผลิตใหญ่อันดับ 5 ของโลก เล็งผลิตแรงงานฝีมือป้อน 3 แสนคน

นายประเสริฐ บุญชัยสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการให้สัมภาษณ์กับกลุ่มสื่อมวลชนญี่ปุ่น ว่า ทางญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจซักถามในเรื่องของนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก ซึ่งตนก็ได้แสดงความมั่นใจว่าตลาดรถยนต์ของไทยจะขยายตัวต่อไปทั้งตลาดภายในประเทศ และการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกในกลุ่มประเทศ เออีซี ซึ่งกำลังเติบโต และมีความต้องการเพิ่มขึ้น

ดังนั้นจึงมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตรถยนต์ให้ได้ 3.4 ล้านคัน ภายในปี 2560 ได้อย่างแน่นอน โดยเป็นปริมาณการผลิตที่สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้ว่าจะผลิตได้ 3 ล้านคัน ทำให้ไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก ซึ่งรถยนต์ที่เป็นความต้องการของตลาดจะเป็นรถประหยัดพลังงาน และมีมาตรฐานสูงขึ้นทั้งในเรื่องของความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

"ภาพรวมการผลิตรถยนต์จนถึงปี 2560 จะเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะมาตรการสนับสนุนรถยนต์ส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระยะที่ 2 (อีโอคาร์ 2) ที่เมื่อขอรับการส่งเสริมในปีหน้าแล้ว ก็จะเริ่มผลิตออกมาได้ตั้งแต่ช่วงปี 2559 ซึ่งขณะนี้ค่ายรถยนต์หลายแห่งก็ให้ความสนใจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิม ที่ใช้ระยะเวลาลงทุนไม่นานมาก"

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ผลิตชิ้นส่วน (เทียร์1-3) รวมกันกว่า 2,400 ราย โดยคาดว่าในปี 2556 จะผลิตรถยนต์ได้ไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านคัน ทำให้ไทยขึ้นเป็นผู้ผลิตอันดับที่ 9 ของโลก และเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 ของอาเซียน เมื่อเทียบกับประเทศอินโดนีเชียที่ผลิตได้ 1.06 ล้านคัน และมาเลเซีย 5.69 แสนคันต่อปี

นอกจากนี้ สถาบันยานยนต์ยังมีแผนพัฒนาฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนราว 300,000 คน ภายในปี 2554-2559 เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับการผลิตรถยนต์ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน หรือการเข้ามาซื้อตัวแรงงานจากอุตสาหกรรมอื่น โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2559 แรงงาน 1 คนจะผลิตรถยนต์ได้ปีละ 6 คัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 3 คัน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับแรงงานญี่ปุ่น 1 คน ที่สามารถผลิตรถยนต์ได้เฉลี่ยปีละ 11-12 คัน