นิสสัน ยกระดับขับขี่อัตโนมัติ พื้นที่ซับซ้อน อ่านใจคนเดินถนน ใช้จริง ปี 70

นิสสัน ยกระดับขับขี่อัตโนมัติ พื้นที่ซับซ้อน อ่านใจคนเดินถนน ใช้จริง ปี 70

นิสสัน เป็นอีกแบรนด์ ที่เดินหน้าพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ และล่าสุดที่มายาวา โยโกฮามา ญี่ปุ่น  นิสสันสาธิตความก้าวหน้าของระบบ บนถนนสาธารณะ ที่สามารถทำงานในสิ่งแวดล้อมซับซ้อน อ่านใจคน ก่อนเปิดบริการจริงปี 2570 

การสาธิตการขับขี่อัตโนมัติด้วยรถยนต์ต้นแบบนิสสัน ลีฟ (Nissan Leaf) ที่ติดตั้งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร มีเป้าหมายในการเปิดตัวบริการผ่านระการขับขี่อัตโนมัตินี้ภายในปีงบประมาณ 2027

รถยนต์ต้นแบบ นิสสัน ลีฟ ติดตั้งกล้อง 14 ตัว Radar 10 ตัว และเทคโนโลยี LIDAR อีก 6 ตัว ซึ่งการสาธิตเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของนิสสันในการพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ โดยเฉพาะ ในสภาพแวดล้อมของเมืองที่มีความซับซ้อน 

หากเปรียบเทียบกับรถต้นแบบรุ่นก่อนๆ ที่นิสสันสาธิตไปก่อนหน้านี้ รถยนต์ทดสอบรุ่นล่าสุดมีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบนหลังคาหลายชุด ทำให้ขยายพื้นที่ตรวจจับได้มากขึ้นสามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้มา คือประสิทธิภาพในการจดจำ การคาดการณ์พฤติกรรม และการตัดสินใจของระบบ รวมถึงฟังก์ชันการควบคุมที่ปรับปรุงใหม่ ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้นในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนต่างๆ รอบๆ พื้นที่ ซึ่งเป็นถนนที่มีความพลุกพล่านในเมืองโยโกฮามา ซึ่งใกล้กับสำนักงานใหญ่ของ นิสสัน

นิสสัน ลีฟ รถต้นแบบคันดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นความสามารถในการคาดการณ์พฤติกรรมของคนเดินถนน มีการเปลี่ยนเลนอย่างแม่นยำ และตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยเมื่อเข้าสู่ถนนที่มีทางแยก

ทั้งนี้นิสสันศึกษาโมเดลธุรกิจสำหรับบริการการขับเคลื่อนแห่งอนาคตมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ขณะที่การสาธิตในปัจจุบันกำลังดำเนินการมาตรฐาน SAE ระดับ 2 

นิสสัน ยกระดับขับขี่อัตโนมัติ พื้นที่ซับซ้อน อ่านใจคนเดินถนน ใช้จริง ปี 70

นิสสันตั้งเป้าหมายที่จะขยายฟังก์ชันการทำงานเพิ่ม และนำเสนอบริการการขับขี่แบบอัตโนมัติภายในญี่ปุ่น ในปีงบประมาณ 2570 โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ประกอบการขนส่งต่างๆ 

และในไตรมาส 4 ปีงบประมาณนี้ นิสสันตั้งเป้าที่จะเริ่มการทดลองในพื้นที่มินาโตะมิไร และวางแผนที่จะดำเนินการทดสอบสาธิตการให้บริการภายในปีงบประมาณ 2568  

นิสสัน ยกระดับขับขี่อัตโนมัติ พื้นที่ซับซ้อน อ่านใจคนเดินถนน ใช้จริง ปี 70

โดยระหว่างการทดลองใช้งาน ระดับฟังก์ชันของการขับขี่อัตโนมัติจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น พร้อมประเมินการยอมรับของลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้การบริการแบบไร้คนขับอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการริเริ่มนี้ ดำเนินการโดยความร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง การท่องเที่ยว และกระทรวงกลางอื่นๆ 
นอกจากนี้ กระทรวงต่างๆ ยังพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติใหม่ๆ ในระดับที่ 4 ของมาตรฐานของคณะกรรมการส่งเสริมการเดินทาง หรือ Mobility Acceleration Committee 

นิสสัน ยกระดับขับขี่อัตโนมัติ พื้นที่ซับซ้อน อ่านใจคนเดินถนน ใช้จริง ปี 70