นิสสัน - กฟภ. สนับสนุนการอัดประจุไฟฟ้า  EV

นิสสัน - กฟภ. สนับสนุนการอัดประจุไฟฟ้า  EV

นิสสัน ประเทศไทย ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  หรือ กฟภ. และบริษัทรถยนต์ ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี (EV) และการพัฒนาระบบบริการด้านการอัดประจุไฟฟ้า ภายใต้โครงการ PEA Volta Verse

ความร่วมมือของนิสสันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัทรถยนต์รายอื่นๆ จะเป็นการสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าในไทย รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ  แอพพลิเคชันและสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี (EV)

“ในฐานะนิสสันเป็นผู้บุกเบิกด้านรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในไทย ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนิสสันต่อความยั่งยืนของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเราพร้อมให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน”  มาซาโอะ สึสึมิ รองประธานสายงานการตลาดและการขาย บริการหลังการขาย และพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าว

การลงนามในความร่วมมือครั้งนี้ จัดที่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 

โดยนิสสันยังจัดแสดงแนวคิด Nissan Energy Share หรือการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่เป็นการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากรถยนต์ให้กับที่อยู่อาศัย

โดยนิสสันสาธิตการทำงานของ นิสสัน ลีฟ (Nissan Leaf) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือน ซึ่งสามารถช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้

“การลงนามความร่วมมือนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือและความทุ่มเทของนิสสันในการยกระดับการนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในประเทศไทย”

สึสึมิ กล่าวว่า นอกจากนี้ นิสสันยัง ขยายโครงการ Blue Switch ในประเทศไทย โดยร่วมจัดการปัญหาทางสังคมผ่านการใช้ประโยชน์จากความสามารถของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นได้มากกว่ายานพาหนะ และ ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือชุมชน ทั้งในด้านการบรรเทาภัยพิบัติ และการจัดการพลังงาน