"น้ำมันแพง" แพขนานยนต์ไม่ขึ้นราคา ไม่ลดเที่ยววิ่ง ยังให้บริการปกติ

แพขนานยนต์ สงขลา ได้รับผลกระทบจาก "ราคาน้ำมันแพง" ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังคงยืนหยัดคงราคาเดิมที่ใช้มานานกว่า 12 ปี ไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีการลดจำนวนเที่ยวแพ ยังคงให้บริการตามปกติ

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 65 แพขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยังคงวิ่งให้บริการประชาชนวันละ 3 ลำ ตามปกติ แม้ว่าในช่วงนี้ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของแพขนานยนต์พุ่งสูงขึ้น ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ใช้อยู่ทุกวัน ในช่วงนี้แพขนานยนต์ยังคงวิ่งให้บริการประชาชนตามปกติไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีการลดเที่ยววิ่ง ยังคงวิ่งให้บริการประชาชนตามปกติเหมือนทุกวัน

สำหรับการจัดเก็บค่าโดยสารแพขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลายังคงยึดถือตามประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลง วันที่ 3 มิ.ย. 53 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 53 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 12 ปีแล้ว แต่ทาง อบจ.สงขลา ยังคงยึดถือราคานี้อยู่ในปัจจุบันนี้

โดย คนโดยสารฟรี รถจักรยานยนต์ คันละ 3 บาท รถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันละ 10 บาท รถยนต์ประเภท 4 ล้อ คันละ 20 บาท รถบรรทุก 6 ล้อ คันละ 30 บาทรถบรรทุก 10 ล้อ คันละ 50 บาท รถบัสขนาดใหญ่คันละ 70 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์เหมาจ่ายเป็นรายเดือน คันละ 120 บาท

แม้ว่าราคาน้ำมันดีเซลจะยังคงปรับราคาสูงขึ้น ในขณะนี้แพขนานยนต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก็ไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารแต่อย่างใด ยังคงยึดถือราคาเดิมที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ รวมทั้งการให้บริการของแพงขนานยนต์วันละ 3 ลำยังคงให้บริการตามปกติไม่มีการลดเที่ยววิ่งแต่อย่างใด

นางสาว นฤมล สุธาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนของกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในเรื่องของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นโยบายของนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและทีมคณะผู้บริหารไม่มีนโยบายที่จะให้ลดจำนวนเที่ยวแพ โดยให้บริการประชาชนไปตามปกติ ส่วนราคาค่าน้ำมันที่แพงขึ้น ทางกองกิจการขนส่งก็ขาดงบประมาณเข้ามาชดเชย 4 ล้านกว่าบาทจนถึงเดือนกันยายน 2565 สิ้นปีงบประมาณปีนี้

โดยทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เห็นความสำคัญที่จะโอนงบประมาณชดเชยค่าน้ำมันมาให้กับกองกิจการขนส่งเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดไม่มีนโยบายในการลดจำนวนเที่ยวแพหรือขึ้นราคาค่าโดยสารแทน

สำหรับการขึ้นราคาค่าโดยสารแพฃนานยนต์จะต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอนุมัติ ซึ่งจะต้องผ่านคณะอนุกรรมการชุดเล็กที่จะขึ้นราคาค่าโดยสารได้ ซึ่งตอนนี้ก็กำลังปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายฝากถึงผู้ที่ใช้บริการแพขนานยนต์ยังไม่มีการขึ้นราคาค่าโดยสารแน่นอนส่วนแพขนานยนต์ก็ยังคงวิ่งให้บริการตามปกติเว้นแต่ว่าแพหยุดเติมน้ำมันนิดนึงหรือว่าแพรหยุดซ่อมนิดนึงซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนน้อย แพขนานยนต์ก็จะให้บริการตามปกติ