มิชลิน ลุยพัฒนาพื้นที่ปลูกยางใน “อินโดนีเซีย”

มิชลิน ลุยพัฒนาพื้นที่ปลูกยางใน “อินโดนีเซีย”

มิชลิน ผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของโลกจากฝรั่งเศส ประกาศซื้อหุ้นทุนเพิ่มเติมใน Royal Lestari Utama (RLU) บริษัทร่วมทุนระหว่างมิชลินกับ Barito Pacific Group ธุรกิจท้องถิ่นในอินโดนีเซีย อีก 51% จากเดิมถืออยู่ 49%  นั่นทำให้มิชลิน กลายเป็นเจ้าของ RLU เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ Royal Lestari Utama (RLU) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับยางธรรมชาติ โดยมีใบอนุญาต 3 ใบ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 70,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 437,500 ไร่ ในจังหวัดจัมบี (Jambi) บนเกาะสุมาตรา และอีก 18,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ  112,500 ไร่ ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (East Kalimantan Province)เกาะบอร์เนียว

บริษัทร่วมทุนแห่งนี้ เปิดตัวในปี 2558 มีเป้าหมายคือการสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการผลิตยางธรรมชาติ (Natural Rubber) อย่างยั่งยืน เพราะก่อนหน้าที่มิชลินและพันธมิตรธุรกิจสัญชาติอินโดนีเซียจะเข้ามาดำเนินการ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรง 

ส่วนการซื้อหุ้นเพิ่ม และการเข้าครอบครองกิจการครั้งนี้ มิชลินระบุว่าถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นที่มีต่อ RLU และวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทร่วมทุนแห่งนี้ ทั้งนี้งานส่วนใหญ่ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการบันทึกไว้เป็นเอกสารอย่างชัดเจน ส่งผลต่อพัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากมาย

โดยตลอดระยะเวลาราว 6 ปี หลังดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จ บริษัทดำเนินการปลูกต้นยางพาราบนพื้นที่กว่า 23,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 143,750 ไร่ 

ขณะที่พื้นที่อีกประมาณ 39,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 243,750 ไร่ ถูกสงวนเอาไว้ สำหรับเป็นพื้นที่การเกษตรที่ยั่งยืน หรือ “วนเกษตร” (Agroforestry) และการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งอาหารในครอบครัว หรือ “การเกษตรแบบยังชีพ” (Subsistence Agriculture) 

นอกจากนี้ RLU เป็นโครงการที่คำนึงถึงมิติทางสังคม โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ประมาณ 50,000 คน ผ่านการสร้างงานราว 4,000 ตำแหน่ง ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเกษตรกรในเรื่องการปลูกยางพารา และการใช้พื้นที่สำหรับปลูกพืชผลที่หลากหลาย

ทั้งนี้มิชลิน มีการลงทุนหลายธุรกิจในอินโดนีเซีย คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 ล้านยูโร หรือ ประมาณ 
ราว 37,266 พันล้านบาท ตั้งแต่ปี 2558  

วินเซนต์ รุสเซต์-รูวิแยร์ (Vincent Rousset-Rouvière) ผู้อำนวยการแผนกจัดซื้อ กลุ่มมิชลิน กล่าวว่า การเป็นเจ้าของ RLU  หมายความว่ามิชลินจะลงทุนต่อเนื่องในโครงการระยะยาวที่โดดเด่นและจำเป็น โดยจะต้องผสานมิติทางสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม และผลประกอบการทางเศรษฐกิจ เข้าด้วยกัน