ปตท. ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน สร้าง “สกายวอล์ค” เชื่อมการเดินทาง เพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง

ปตท. ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน สร้าง “สกายวอล์ค” เชื่อมการเดินทาง เพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง

ภายใต้การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองที่ขยายตัวสูงขึ้น การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบ สะดวก และปลอดภัย จึงนับเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน ก็คือการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรที่ติดขัด ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ระบบขนส่งมวลชนทางรางที่รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร อย่างรถไฟฟ้า จึงเป็นทางเลือกหลักในการเดินทาง

เพื่อเชื่อมการเดินทางให้สะดวกยิ่งขึ้น “สกายวอล์ค” จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อการเดินทางเท้า ให้แก่ผู้ใช้รถไฟฟ้า MRT และ BTS  ให้เดินทางได้อย่างปลอดภัย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง จึงได้เริ่มโครงการก่อสร้างสกายวอล์คเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 4 หน่วยงาน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง และกรุงเทพมหานคร ในการสนับสนุนพื้นที่ก่อสร้าง เชื่อมต่อการเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้า

ปตท. ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน สร้าง “สกายวอล์ค” เชื่อมการเดินทาง เพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง

โดยโครงการก่อสร้างสะพานลอยเดินเท้า หรือ สกายวอล์ค แบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่ สายสีเขียว ปรับปรุงสะพานลอยเดินเท้า ให้มีความสะดวก ทันสมัย และขยายพื้นที่ในการเดินให้กว้างขึ้น  เชื่อมจากอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. ด้านประตูทางออกอาคาร BOI ชั้น 2  ไปยังรถไฟฟ้าสถานีห้าแยกลาดพร้าว    

โดยทางขึ้นลงบริเวณป้ายรถเมล์อัจฉริยะของกรมทางหลวงจะมีการปรับปรุงให้มีหลังคาคลุม หรือ Cover Walkway เพื่อกันแดดและฝนให้กับผู้เดินทางด้วยรถประจำทาง ต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะวิ่งขนานไปกับสะพานลอยเดินเท้าเดิมข้ามถนนวิภาวดีรังสิตและไปลงบริเวณด้านหน้าโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยทางขึ้นลงจะอยู่ทางด้านขวาของสะพานตามเดิม และกรมทางหลวงจะดำเนินการก่อสร้างสกายวอลค์ต่อเพิ่มเพื่อข้ามถนนหอวัง ลดความเสี่ยงในการเดินข้ามถนน  และ ปตท. ก่อสร้าง Cover Walkway ต่อบนทางเดินตลอดถนนหอวัง เพื่อเชื่อมต่อไปยัง BTS สถานีห้าแยกลาดพร้าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ส่วน สกายวอล์ค สายสีน้ำเงิน เป็นการก่อสร้าง Cover Walkway จากด้านข้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สำนักงานใหญ่ ผ่านหน้าองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ไปตามแนวทางเดินเท้าจนถึงด้านหน้าทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต และเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างเป็นสกายวอล์ค ไปเชื่อมต่อกับสะพานลอยเดิม จากนั้นลดระดับเป็น Cover Walkway เข้าไปบริเวณสวนสมเด็จย่า 84 ไปสิ้นสุดที่ MRT สถานีพหลโยธิน โดยจะเน้นการออกแบบและปรับปรุงทางเดินให้สะดวก ทันสมัย และปลอดภัย กลมกลืนกับทัศนียภาพของสวนโดยรอบ

โครงการสกายวอล์ค เชื่อมระบบขนส่งมวลชนเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้ง 2 สาย คาดว่าจะพร้อมให้บริการประชาชนได้ในปี 2564 ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการเดินทางของประชาชนจากศูนย์คมนาคมพหลโยธินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางและนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพื้นที่บริเวณโดยรอบนี้จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมโยงและเปลี่ยนถ่ายเป้าหมายการเดินทางที่สำคัญ อาทิ สถานีกลางบางซื่อ รถไฟฟ้า สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ และที่พักอาศัย

ปตท. ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน สร้าง “สกายวอล์ค” เชื่อมการเดินทาง เพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง

ไม่เพียงแต่ปรับปรุงพื้นที่เส้นทางเดินเท้าที่กว้างขวาง สะดวก และปลอดภัย แต่โครงการสกายวอล์ค โดยการดำเนินการของกลุ่ม ปตท. ในครั้งนี้ ยังได้ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการนำระบบโซล่าเซลล์แบบโค้งงอมาใช้ผลิตไฟส่องสว่างบริเวณสะพานลอย เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

นับเป็นโครงการที่ช่วยสร้างประโยชน์คืนแก่สังคมของกลุ่ม ปตท. สร้างความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชน รวมถึงผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าว ให้มีความปลอดภัยในการเดินเท้า ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เป็นการต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น