Active AIRflow™ System เปลี่ยนบ้านให้อยู่สบายไม่อบอ้าว

Active AIRflow™ System เปลี่ยนบ้านให้อยู่สบายไม่อบอ้าว
3 กรกฎาคม 2561
21010
 

รู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยมีชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยของไทยอยู่ที่ 51 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานของทั่วโลกที่มีตัวเลขอยู่ที่36.3 ชั่วโมง ดังนั้น จึงนับได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรทำงานหนัก ซึ่งก็ตามมาด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นความกดดันจากการทำงาน ปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หรืออีกหลาย ๆ อย่างที่พบเจอ‘บ้าน’ จึงเป็นสถานที่แรกที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาหลังจากเลิกงานทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว และเป็นที่พักผ่อน พักสมองจากความเครียดที่สะสมมาทั้งวัน ฉะนั้นบ้านจึงต้องมีความอบอุ่นและร่มเย็น แต่เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าสภาพอากาศในปัจจุบันมีความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และทำให้เกิดการสะสมความร้อนภายในบ้านอย่างเลี่ยงไม่ได้

‘บ้าน’ ที่คิดว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดในการพักผ่อนอาจจะยิ่งทำให้รู้สึกร้อนจนไม่มีความสุข หลายครอบครัวจึงคิดหาทางออกด้วยการปรับเปลี่ยนบ้านด้วยวิธีต่าง ๆ แต่อาจต้องพบว่าบ้านเก่านั้นจะทำการปรับเปลี่ยนอะไรก็มักทำได้ยาก หรืออาจให้ประสิทธิผลยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะแก้ไขไม่ตรงจุด ทำให้เสียเงินเปล่า

ดังนั้น วิธีการแก้ไขปัญหาความร้อนอบอ้าว ควรทำความเข้าใจก่อนว่า หมายถึง การระบายอากาศภายในบ้าน ซึ่งสามารถทำได้ 2 วีธี คือ 1. การระบายอากาศแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นการระบายอากาศแบบลมพัดผ่านตลอด ซึ่งเป็นการระบายอากาศแบบแนวนอน เป็นผลมาจากการะแสลมภายนอกเคลื่อนที่ผ่านตัวบ้านโดยผ่านเข้ามาจากบริเวณช่องเปิดต่าง ๆ เช่นประตู หน้าต่าง ซึ่งการระบายอากาศในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสลมผ่านตัวบ้านเท่านั้น ส่วนวิธีที่ 2 คือ การระบายอากาศแบบปล่องระบายอากาศ วิธีนี้เป็นการระบายอากาศแบบแนวดิ่ง เป็นผลมาจากการลอยตัวของอากาศโดยที่อากาศร้อนจะลอยสูงขึ้น และอากาศที่เย็นกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่ การระบายอากาศในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นภายในบ้านตลอดทั้งวัน

บ้านที่มีการระบายอากาศดีช่วยเรื่องอะไร?

1.ช่วยสร้างสภาวะสบายในการอยู่อาศัย เพราะการระบายอากาศช่วยถ่ายเทความร้อนและความชื้นภายในบ้านออกสู่ภายนอก และกระแสลมที่เคลื่อนผ่านร่างกายย่อมทำให้รู้สึกสบายมากขึ้น

2.ช่วยสร้างคุณภาพอากาศที่ดี การระบายอากาศช่วยในการถ่ายเทอากาศเดิมและเพิ่มอากาศใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเข้าสู่ภายในบ้าน ทำให้เกิดสุขสภาวะของการอยู่อาศัย

โดยการระบายอากาศภายในบ้าน เพื่อช่วยให้บ้านเย็นอยู่สบายนั้น เอสซีจีได้คิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนบ้านร้อนอบอ้าวให้เป็นบ้านเย็นอยู่สบาย ง่ายๆ ภายใน 1วัน นวัตกรรมที่ว่านั้น คือ Active AIRflow™ System

Active AIRflow™ Systemคือ นวัตกรรมการถ่ายเทอากาศ เพื่อให้เกิดการระบายความร้อนภายในบ้านและบริเวณโถงหลังคาให้ออกจากตัวบ้านเป็นระบบที่ช่วยเสริมกลไกการระบายอากาศและความร้อนให้ออกจากตัวบ้านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพอากาศที่ดีและสภาวะอยู่สบายในการอยู่อาศัย ซึ่งการทำงานของระบบ Active AIRflow™ System นั้น อาศัยอากาศภายนอกให้ไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้านผ่าน “ช่องระบายอากาศติดผนัง” (Intake Air Grille) และดึงความร้อนจากภายในตัวบ้านขึ้นสู่โถงใต้หลังคาด้วย “ระบบระบายอากาศฝ้าเพดาน” (Ceiling Ventilator : CV ) และระบายออกสู่นอกตัวบ้านผ่าน “ระบบระบายความร้อนในโถงหลังคา” (Solar Roof Tile Ventilator : SRTV)

 

Active AIRflow™ Systemยังสามารถเลือกใช้ร่วมแผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน กล่องประมวลผลอัจฉริยะหรือ Smart Control Box จะเปลี่ยนมาใช้ไฟจากตัวบ้านโดยอัตโนมัติ กล่องประมวลผลอัจฉริยะยังสามารถควบคุมและประมวลผลการทำงานของระบบผ่านการใช้แอพพลิเคชั่นจากสมาร์ทโฟน“SmartLiving” ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้อง หรือดูประวัติย้อนหลังพร้อมคำแนะนำ ได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย

การทำงานของระบบActive AIRflow™ Systemเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรเลือกใช้ร่วมกับวัสดุก่อสร้างบ้านที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย เพื่อสร้างกลไกการหน่วงนำความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผนังอิฐมวลเบา  การติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนบนฝ้าเพดาน พร้อมทั้งการออกแบบ Green Landscape เพื่อเพิ่มความร่มรื่นรอบตัวบ้าน

นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการระบายความร้อนและถ่ายเทอากาศออกภายในตัวบ้านและโถงหลังคาที่ต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญอย่างมากแล้ว มลภาวะที่เกิดขึ้นในตัวบ้านเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักถึงเช่นกัน เพราะอาจส่งผลให้สมาชิกที่อยู่ในบ้านมีอาการง่วนนอนอย่างผิดปกติ ประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลงทันที ส่งผลต่อการพัฒนาสมองและความจำในเด็ก เกิดภาวะหายใจลำบาก เกิดอาการไอในผู้สูงอายุ รวมถึงการทำลายระบบประสาท เชื่อหรือไม่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยอีกหนึ่งนวัตกรรมคือ Well AIR


‘Well AIR’ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้านให้ดีอยู่ตลอดเวลา โดยจะทำงานร่วมกับพัดลมระบายอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยไปอีกขั้น อีกทั้งเรายังสามารถควบคุมและติดตามการทำงานของ  ‘Well AIR’ ผ่าน Smart Phone Application ได้อีกด้วย ซึ่งขั้นตอนการทำงานของ ‘Well AIR’ นั้นไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงเปิดระบบ ‘Well AIR’ เซนเซอร์จะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อยู่ภายในบ้าน และถ้าหากว่า ‘Well AIR’ ตรวจพบเจอคุณภาพอากาศต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะสั่งการให้พัดลมระบายอากาศทำงานอัตโนมัติทันที และเมื่อคุณภาพอากาศภายในบ้านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ระบบส่งจะสั่งการให้พัดลมระบายอากาศหยุดทำงานอัตโนมัติ

สุดท้ายแล้วจะเห็นได้ว่า จากการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบทั้งหมดดังกล่าวนั้น จะช่วยเปลี่ยน‘บ้าน’ที่ร้อนอบอ้าวให้เป็นบ้านเย็นอยู่สบาย อากาศถ่ายเทหมุนเวียนตลอดเวลาแม้จะปิดประตูและหน้าต่างรอบบ้านไว้ตลอดทั้งวัน ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกปลอดโปร่ง นอกจากการลดความร้อนอบอ้าวแล้ว ยังช่วยลดการสะสมเชื้อโรคและอากาศเสียในบ้าน ลดความเสี่ยงในการเกิดภูมิแพ้ ที่สำคัญยังช่วยประหยัดไฟจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้กว่า 20%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center โทร. 02-586-2222

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.scgbuildingmaterials.com/th/CAMPAIGN/Active-Airflow-System.aspx

 

แชร์ข่าว :
Tags: