ธุรกิจไม่สะดุด โตได้สุดๆ ด้วยสินเชื่อกรุงไทยช่วย SME4.0

ธุรกิจไม่สะดุด โตได้สุดๆ ด้วยสินเชื่อกรุงไทยช่วย SME4.0
13 มิถุนายน 2560
3239
 

กรุงไทยออก “สินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0” วงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี มุ่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ผลักดัน SME ไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ธุรกิจ SME ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME กว่า 2.78 ล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 11.7 ล้านคน และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็น 37% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) รวมทั้งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากถึง 4.2 ล้านล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากกลับไม่สามารถที่จะผลักดันให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้ เนื่องจากเผชิญกับอุปสรรคสำคัญประการหนึ่ง คือการขาดแหล่งเงินทุนในการพัฒนาและขยายกิจการ

ด้วยภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงไทยที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME อันเป็นฐานรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว มีต้นทุนต่ำ และเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารจึงได้ออก “สินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0” ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 4% ต่อปี ในวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง อธิบายว่า  ธนาคารกรุงไทยนำเสนอแพ็คเกจสินเชื่อที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพทางการเงินที่แตกต่างของผู้ประกอบการ SME ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับร่วมมือจากบรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS รยะที่ 6) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ SME ที่มีศักยภาพจำนวนมากที่มีข้อจากัดในเรื่องหลักประกัน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดย บสย. จะช่วยค้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท

 “สำหรับลูกค้า SME ขนาดกลางที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท หรือวงเงินสินเชื่อมากกว่า 20 ล้านบาท ธนาคารให้กู้สูงสุด 40 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี โดยแบ่งเป็น 3 แพ็คเกจ แพ็คเกจที่ 1 สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ดอกเบี้ยต่ำสุด 4% ต่อปี กรณีเป็นเงินกู้หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี แพ็คเกจที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดเรื่องหลักประกัน สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้ 100% กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.5% ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.5% ต่อปี แพ็คเกจที่ 3 สนับสนุนวงเงิน Factoring แก่ลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่องระหว่างรอเรียกเก็บหนี้การค้า อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4% ต่อปี

ในส่วนของผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กที่มียอดขายน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือวงเงินสินเชื่อน้อยกว่า 20 ล้านบาท สามารถกู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 แพ็คเกจ แพ็คเกจที่1 สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4% ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4% ต่อปี แพ็คเกจที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดเรื่องหลักประกัน สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมด้วย กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.5% ต่อปี กรณีเงินกู้ หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี”

ผู้ประกอบการ SME ขนาดกลาง สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่สำนักงานธุรกิจ 79 แห่ง ส่วนผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กยื่นขอสินเชื่อได้ที่สาขาประมาณ 1,200 แห่งทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-111-1111 หรือ www.ktbsme.com

ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ภายใต้โครงการ “สินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0” ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SME ได้นำไปใช้ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาสู่การเป็น SME 4.0 อันจะเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: