การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เรื่องใหญ่ที่ทำให้เป็นเรื่องเล็ก

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เรื่องใหญ่ที่ทำให้เป็นเรื่องเล็ก
7 เมษายน 2560
3578
 

“การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช” เดิมเป็นการผ่าตัดเพื่อเปิดแผลบริเวณหน้าท้อง ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยและมีบาดแผลขนาดใหญ่ รวมถึงใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนาน

พญ.เนตรนิภา พรหมนาท สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทั้งในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัยมากมาย จนเกิดการผ่าตัดโดยใช้กล้องเข้ามาช่วยลดขนาดของแผล และเพิ่มความคมชัด แม่นยำในการผ่าตัด ซึ่งต่อเชื่อมกับเครื่องรับสัญญาณเพื่อแสดงผลที่หน้าจอภาพ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นอวัยวะภายในช่องท้อง อุ้งเชิงกราน และควบคุมการผ่าตัดจากภายนอกช่องท้องได้ ผ่านทางเครื่องมือที่สอดผ่านแผลบริเวณหน้าท้องเข้าไป

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มี 2 ประเภทได้แก่ การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopy)คือ การใช้กล้องส่องเข้าไปดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เพื่อวินิจฉัย และทำการผ่าตัดโดยมีแผลเล็กๆ 2-3 แผล ขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตรและ การผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก(Hysteroscopy)คือ การส่องกล้องในโพรงมดลูก โดยผ่านทางปากมดลูก เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติในโพรงมดลูก และสามารถทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดแผลหน้าท้อง และผนังมดลูกเพื่อเข้าไปตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก

โรคที่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องได้แก่  โรคที่ทำให้เกิดการปวดท้องเรื้อรัง, โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis), โรคเนื้องอกที่รังไข่และมดลูก, ท้องนอกมดลูก, การทำหมันแห้ง, การรักษาโรคที่มีบุตรยาก เช่น การตัดท่อนำไข่ที่ตันออกและต่อใหม่, การรักษาโรคของโพรงมดลูก เป็นต้น

ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มีดังนี้มีแผลผ่าตัดขนาดเล็กแตกต่างจากการผ่าตัดด้วยวิธีเดิมขนาดประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร, ผู้ป่วยจะเสียเลือดและปวดแผลน้อยกว่า เนื่องจากแผลมีขนาดเล็ก, ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลเพียง 1-2 วันและใช้ระยะเวลาพักฟื้นเพียง 1- 2 สัปดาห์,แพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดของตำแหน่งที่จะทำการผ่าตัดได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นการดูด้วยกล้องขยายกำลังสูงต่างจากการผ่าตัดแบบเดิมซึ่งเป็นการดูด้วยตาเปล่า,โอกาสเกิดพังผืดหลังการผ่าตัดน้อยกว่า, ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดและลดการติดเชื้อได้ดีกว่า

ข้อด้อยของการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชมีดังนี้ ไม่สามารถใช้การผ่าตัดชนิดนี้ได้กับผู้ป่วยทุกราย เช่น ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกขนาดใหญ่เกิน 15 เซนติเมตรขึ้นไป อาจจะไม่สามารถใช้วิธีการผ่าชนิดนี้ได้, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น กระบังลมรั่ว โรคปอดหรือโรคหัวใจ, ผู้ป่วยที่มีพังผืดในช่องท้องหรืออุ้งเชิงกรานมากเกินไป และผู้ป่วยที่เคยรับการผ่าตัดช่องท้องมาหลายครั้ง เป็นต้นประการสำคัญที่สุดคือ แพทย์ที่ทำผ่าตัดผ่านกล้องต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผ่าตัดผ่านกล้องที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนมาอย่างดีเท่านั้น จึงสามารถทำผ่าตัดผ่านกล้องได้

ปัจจุบัน คลินิกสูตินรีเวชโรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชพร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างครบวงจรแผลเล็กเจ็บน้อยโดยผู้ป่วยจะสามารถฟื้นตัวไวกว่าการผ่าตัดแบบเดิม

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: