สัมมนา EEC คนไทย ..ได้อะไร? ครั้งที่ 2  ณ จังหวัดระยอง

27 สิงหาคม 2561
1879

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561เวลา 13.00-16.30 น.ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับพันธมิตร เปิดเวทีสัมมนาสัญจร EEC คนไทย ..ได้อะไร? ครั้งที่ 2  ณ จังหวัดระยอง

ฟังปาฐกถาพิเศษ EEC ยุทธศาสตร์ชาติ สู่ Thailand 4.0 โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พร้อมร่วมพูดคุย EEC คนระยอง..ได้อะไร?  และ การพัฒนาคนรองรับ EEC

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

คุณนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้า จังหวัดระยอง

คุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ กลุ่มผลิตภัณฑ์  บมจ. กสท โทรคมนาคม

คุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561เวลา 13.00-16.30 น.ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

สำรองที่นั่งได้ที่      www.bangkokbiznews.com/seminar/eecry

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.087 511 3381

แชร์ข่าว :
Tags: