ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมบังคับใช้กฎหมายประมงนานาชาติ

15 กุมภาพันธ์ 2562
1,411

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมบังคับใช้กฎหมายประมงนานาชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่าง 18-22 กุมภาพันธ์ นี้

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเกียรติจากองค์กร International Monitoring, Control and Surveillance (IMCS) Network ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ The Global Fisheries Enforcement Training workshop (The 6th GFETW) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อเปิดเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังกิจกรรมการทำประมง หรือ MCS จากทุกภูมิภาคของโลกรวมกว่า 200 ราย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบังคับใช้กฎระเบียบด้านการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรประมง โดยในครั้งนี้ใช้ Theme การประชุมว่า"Closing the Net through Global cooperation between Flag, Coastal, Port and Market States for Effective collective enforcement of international and domestic law" ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็น 11 session อาทิ ความร่วมมือระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคด้าน MCS ทั้งในบริบทของประเทศผู้ปฏิบัติ และบริบทของของหน่วยงานผู้กำกับดูแลด้านการประมง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ กับการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้าน MCS ในการพัฒนาการปฏิบัติของประเทศให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ RFMOs การควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสัตว์น้ำกลางทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในการประชุมฯ ยังมีการประกวด The 3rd Stop IUU Fishing Award contest ซึ่งจะเป็นการประกวดผลงาน ความสำเร็จ หรือนวัตกรรมด้าน MCS ที่แสดงถึงแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของประเทศสมาชิก หน่วยงานด้านการประมง และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: