สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จประชุมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

26 มกราคม 2562
3,327

นายกฯเฝ้ารับเสร็จฯ "สมเด็จพระเทพรัตนฯ" องค์ประธานที่ปรึกษาประชุมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

แชร์ข่าว :
Tags: