กกต.กทม. พร้อมรับลงทะเบียนองค์กรเสนอชื่อส.ว.

12 ตุลาคม 2561
937

กกต.กทม. พร้อมเปิดรับลงทะเบียนองค์กรเสนอชื่อ ส.ว. แจ้งเตือนให้เตรียมเอกสารให้ครบ เลือกประเภทให้ชัดเจน ป้องกันการเสียสิทธิ์ เสียโอกาส

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง