ร้องนายกสั่งโมฆะประกวดแบบ สร้างอาคารผู้โดยสาร 'สุวรรณภูมิ'

24 กันยายน 2561
19,980

"เอสเอ" ร้องนายกให้ "โมฆะ" การประกวดแบบ ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ

1_48

2_68

3_57

4_40

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง