มท.2 ย้ำ 'กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน' ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี

10 สิงหาคม 2561
2,207

มท.2 เน้นย้ำ "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน" ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ณ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ผู้บริหารกรม กองและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้เข้ารับรางวัล เข้าร่วมในพิธี ซึ่งในปีนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 264 ราย ประกอบด้วย กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 132 คน แบ่งเป็นชาย 119 คน และหญิง 13 คน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 132 คน แบ่งเป็นชาย 109 คน และหญิง 23 คน

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเป็นผู้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาประเทศในหลากหลายภารกิจ โดยครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ภายในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ของประเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมให้กำลังใจและมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในตำบล หมู่บ้านของตนเอง เพื่อการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขของพี่น้องประชาชนอย่าง มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้รับพระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ราษฎรในหมู่บ้านพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านของตัวเองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 หรือเมื่อ 126 ปีมาแล้วกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทกำลังความรู้ ในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นอกจากจะเป็นผู้ปกครองดูแลราษฎรในตำบล หมู่บ้าน และเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนการป้องกันและระงับเหตุร้าย การรายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นใน ตำบล หมู่บ้านแล้ว ยังถือเป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่อีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง