ร้อง ยธ.ช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่

15 มิถุนายน 2561
2,808

ปธ.สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ นำผู้เสียหายรวมตัวเรียกร้องให้ ยธ.จัดแนวทางช่วยเหลือเหยื่อ

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.61 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ได้นำผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนแชร์ลูกโซ่หลายประเภทกว่า 100 คน เข้าพบ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้หาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกให้ลงทุนในธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ เช่น กลุ่มผู้เดือดร้อนจากการปลุกมันเทศญี่ปุ่น กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มผู้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล กลุ่มแชร์ออนไลน์ โดยยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ดังนี้ 1.เรียกร้องให้ มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำผิด ตาม พรก.การกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

2. ขอให้ ยธ. เป็นเจ้าภาพหลักในการพิจารณาเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกร่วมลงทุน แชร์ลูกโซ่ 3. ขอให้ ยธ.แก้ไขบทลงโทษของการหลอกลวงประชาชน ร่วมลงทุนอันเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ โดยให้มีการเพิ่มโทษในอัตราที่สูงขึ้น 4. ขอให้ ยธ. กำหนดระยะเวลาดำเนินคดีฟอกเงิน ที่ต้องส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการให้มีความชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ ดีเอสไอ ส่งสำนวนไปให้ ปปง.ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้โดยเร็ว และ5. ขอให้พิจารณาแนวทางดำเนินการกับข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชน ให้ร่วมลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ โดยกำหนดให้มีกฎหมายไม่ให้ข้าราชการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่

ร้อง ยธ.ช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่

ร้อง ยธ.ช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง