เจาะเส้นทางโกง! แฉโอนให้วัด18ล้าน ขอทอนเงิน17ล้าน โวยพระครูรับเคราะห์

13 มิถุนายน 2561
36,980

เปิดเส้นทางการโกง "เงินทอนวัด" แฉโอนให้วัด18ล้าน แต่โดน "จนท.พศ." ขอทอนเงินสด17ล้าน วัดได้แค่1ล้าน โวย "พระครู" รับเคราะห์โดนป้ายความผิด

จากที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. ตรวจสอบกรณีเงินทอนวัด ล็อต 4 โดยได้เดินทางมาที่วัดธาตุ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น ตรวจสอบข้อมูลและเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินทอนวัด หลังมีหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับเงินทอนวัดที่โอนมาเมื่อปี 2556

จากการสอบถามนายสมศักดิ์ คุณเงิน ในฐานะที่ปรึกษาและทนายความ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ วัดธาตุ พระอารามหลวง กล่าวว่า โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุพระอารามหลวง เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีการสอนทั้งสายสามัญ และบาลี มีพระและเณร มาศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงได้รับงบประมาณอุดหนุนการศึกษาจาก กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ผ่านมาจะมีการโอนเงินอุดหนุนการศึกษาตามปกติเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้โรงเรียนปริยติธรรมถือเป็นศูนย์กลางในการศึกษาจึงต้องมีการติดต่อประสานงานกันต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ พระเถระจะรู้จักกัน เพราะต้องติดต่อประสานงานทั้งเรื่องงาน เรื่องการศึกษา แต่ละคนจะรู้จักกันมานาน 5-10 ปี

สำหรับเส้นทางการเงินที่เป็นกรณีปัญหาเงินทอนวัด นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระทั่งปี 2556 อดีตผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้โทรศัพท์ติดต่อมายังพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง และผู้อำนวยการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา จ.ขอนแก่น บอกว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัด ที่เหมือนที่เคยโอนให้ทุกครั้ง แต่ครั้งนี้จะขอเงินคืนกลับ โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางไปรับเงินที่วัดธาตุ โดยอ้างว่าจะได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้ด้านพระพุทธศาสนา และการศึกษา ส่วนผู้รับผิดชอบของวัดธาตุมีความเข้าใจว่า เป็นขั้นตอนของทางราชการตามปกติที่สามารถทำได้ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการที่ดูแลด้านการเงินถอนเงินในบัญชีคืนให้

“เมื่อปี 2556 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โอนเงินให้ทางวัดธาตุโดยที่ไม่ได้ร้องขอ หรือทำโครงการใดๆ มีการโอนเงิน 3 ครั้ง ครั้งแรกจำนวน 5 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จำนวน 3 ล้านบาท ทั้ง 2 ครั้งนี้ สำงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาที่วัดแล้วขอคืนไปทั้งหมด และครั้งที่ 3 จำนวน 10 ล้านบาท แต่ครั้งนี้เหลือไว้ให้วัด 1 ล้านบาท รวมจำนวนเงินทั้งหมด 18 ล้านบาท โอนกลับ 17 ล้านบาท 1 ล้านเหลือให้วัด การโอนเงินทั้ง 3 ครั้ง ใช้เวลาเพียง 2-3 วัน ก็จะมีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางมารับเงินสดด้วยตัวเอง ซึ่งลักษณะการโอนเงินเข้าบัญชีวัด แล้วมีเจ้าหน้าที่เดินทางมารับเงินสด ทำให้เชื่อว่าเป็นการยืมบัญชีวัดโยกย้ายเงิน เมื่อมีเจ้าหน้าที่เดินทางมารับเงินสดก็จะไม่มีหลักฐานมายืนยัน แต่เมื่อเกิดกรณีอย่างปัญหาเงินทอนวัด ก็จะเป็นภาระกับวัดและพระที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถือเป็นการสร้างภาระและป้ายความผิดให้กับพระ โดยอาศัยความสนิทสนิม ความเชื่อใจกัน” นายสมศักดิ์ กล่าว

สำหรับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. ที่ได้เดินทางเข้าตรวจสอบ สอบปากคำ พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง และผู้อำนวยการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา จ.ขอนแก่น เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน

โดยแหล่งข่าวระบุว่า หลังจากที่ ปปป. ได้เข้าตรวจสอบที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบหลักฐานเส้นทางการเงินที่พบว่าได้มีการโอนผิดปกติเข้ามาที่บัญชีวัด จึงได้เดินทางเข้าตรวจสอบทั้งที่โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุพระอารามหลวง รวมทั้งตรวจสอบกับสถาบันการเงินที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้โอนเข้ามาให้ทางวัด เพื่อหาหลักฐานในการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการทุจริต ก่อนจะเสนอไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทุจริต

สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ทั้งหมด 26 แห่ง ซึ่งโรงเรียน วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุพระอารามหลวง เป็น 1 ใน60 แห่งทั่วประเทศ ที่ บข้อมูลว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม ในช่วงปีงบประมาณ 2554-2559

แชร์ข่าว :
Tags: