ปชช.ส่วนใหญ่44% จี้ปลดล็อคพรรคการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไข

22 เมษายน 2561
2,068

ผลสำรวจปชช.ส่วนใหญ่44% จี้ปลดล็อคพรรคการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไข เผยเลือกตั้งครั้งหน้า มีพรรคการเมืองหลากหลาย น่าจะมีการแข่งขันกันมากขึ้น

จากความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ โดยเฉพาะประเด็นการแต่งตั้งนักการเมืองเข้ามาทำงานกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองอย่างร้อนแรง  ซึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทำให้สังคมมองว่าอาจมีผลต่อทิศทางการเมืองไทยกับการเลือกตั้งครั้งหน้า  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความเคลื่อนไหวทางการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,088 คน ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองอย่างร้อนแรง” ในขณะนี้อันดับ 1 เป็นสิทธิของทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ 50.42%อันดับ 2 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายแง่มุม 33.89%อันดับ 3 น่าเบื่อ เป็นเกมการเมือง ทะเลาะ โจมตีกันไปมา 29.69%อันดับ 4 อยากให้มีการเลือกตั้ง ปลดล็อคพรรคการเมือง 18.21%อันดับ 5 รัฐบาลควรรับฟังความคิดเห็น ชี้แจง อธิบายให้เข้าใจตรงกัน 15.69%   

4
  
2. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การตั้งนักการเมืองเข้ามาทำงานกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”2.1) กรณีแต่งตั้ง นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการเมืองอันดับ 1 รัฐบาลต้องการดึงพรรคการเมืองเข้ามาร่วมทำงาน สร้างแนวร่วม 40.20%อันดับ 2 เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมือง ขยายอำนาจ 33.01%อันดับ 3 ต้องรอดูท่าที และผลงานว่าจะเป็นอย่างไร 28.10%

2.2) กรณีแต่งตั้ง นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันดับ 1 ไม่อยากให้มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง 40.78%อันดับ 2 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ต้องการสร้างฐานเสียง 30.14%อันดับ 3 เป็นคนที่มีประสบการณ์ มีผลงาน ขอให้ตั้งใจทำงาน 29.43%
2.3) กรณีแต่งตั้ง นายสกลธี ภัททิยกุล เป็นรองผู้ว่าราชการ กทม.อันดับ 1 เป็นประเด็นที่ถูกจับตามอง มีความใกล้ชิดกับนายสุเทพ 35.85%อันดับ 2 รอพิสูจน์ผลงาน ควรทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 33.21%อันดับ 3 เป็นเรื่องการเมือง อยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน 31.32%

   3. จากความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้น ประชาชนมอง “ทิศทางการเมืองไทยกับการเลือกตั้งครั้งหน้า” อย่างไร?อันดับ 1 มีพรรคการเมืองหลากหลาย น่าจะมีการแข่งขันกันมากขึ้น 39.33%อันดับ 2 อาจเกิดความเคลื่อนไหว ขัดแย้ง วุ่นวาย 28.87%อันดับ 3 อยากให้มีนักการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่คนกลุ่มเดิม ๆ 21.34%อันดับ 4 กำหนดการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล 17.15%อันดับ 5 บรรยากาศทางการเมืองคึกคัก ประชาชนสนใจข่าวการเลือกตั้ง 15.90%

4. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ในขณะนี้สมควรให้อิสระกับพรรคการเมือง (ปลดล็อค) แล้วหรือยัง?อันดับ 1 ควรปลดล็อคโดยไม่มีเงื่อนไข44.47%เพราะ  เป็นประชาธิปไตย เกิดความเท่าเทียม พรรคการเมืองมีอิสระ ทำกิจกรรมได้  ช่วยให้สถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ได้เห็นท่าทีของแต่ละพรรค ฯลฯอันดับ 2 ควรปลดล็อคแต่มีเงื่อนไข36.45%คือ   มีกฎเกณฑ์ร่วมกัน ไม่สร้างความขัดแย้ง วุ่นวาย ต้องแสดงความโปร่งใส  กำหนดขอบเขต บทลงโทษที่ชัดเจน ฯลฯอันดับ 3 ไม่ควรปลดล็อค         19.08%เพราะ  อาจเกิดการเคลื่อนไหว ชุมนุม ประท้วง บ้านเมืองไม่สงบ วุ่นวาย รัฐบาลอาจควบคุมดูแลยาก ฯลฯ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง