ประกันสังคม เร่งช่วยผู้ประกันตนบาดเจ็บ-ตายอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์

18 เมษายน 2561
1,435

ประกันสังคม เร่งช่วยผู้ประกันตนเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ คาดจ่ายประโยชน์ทดแทนกว่า 10 ล้านบาท

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงตัวเลขผู้ประกันตนที่บาดเจ็บ เสียชีวิตและความช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคม จากการประสบอุบัติเหตุของผู้ประกันตนในช่วงสงกรานต์ ว่าระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 รายงานจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ยอดผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงสงกรานต์ทั้งหมด 2,479 ราย และเสียชีวิตจำนวน 49 ราย สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา การขับขี่ด้วยความประมาท รวมถึงการฝ่าฝืนกฎจราจร ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ประมาณการประโยชน์ทดแทนที่ต้องจ่ายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,839,302.45 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามขอแจ้งผู้ประกันตน และทายาทผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนให้มายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าวได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง