เปิด3แคนดิเดท! ชิง 'ปลัดกระทรวงการคลัง'

11 เมษายน 2561 | โดย ราษฎร์ บำรุงรัฐ
3,659

ใครจะเข้าวิน..เปิด3แคนดิเดท! ชิงตำแหน่ง "ปลัดกระทรวงการคลัง" หลัง "สมชัย สัจจพงศ์" ประกาศลาออก

หลังจาก นายสมชัย สัจจพงศ์ ประกาศยื่นใบลาออกจากตำเเหน่งปลัดกระทรวงการคลัง หลังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ จะถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ขณะที่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาชี้แจงว่า บุคคลที่จะมานั่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่นั้น ยังไม่ทราบจะเป็นใคร แต่จะพยายามเสนอคนในกระทรวงการคลังเข้ารับตำแหน่งแทน เพื่อมาขับเคลื่อนงานที่ปลัดคลังคนเดิมทำไว้

น่าสนใจ ว่าที่ตัวเต็งที่จะเป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ 3 ราย คือนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร , นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง

เริ่มที่ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร อายุ 55 ปี จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , Master of Public Administration San Diego State University , Master of Business Administration University Southern California

จบหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 40 เคยรองผู้อำนวยการ (นักบริหาร 9) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ก.ย.51) , รองผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ธ.ค.51) , ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (มี.ค.53) , ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ต.ค.54-57) ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และอธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (2558)

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร อายุ 59 ปี จบการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา , นิติศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช , บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร) ม.ธุรกิจบัณฑิตและ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

เคยเป็นรองอธิบดีกรมสรรพากร (2551), ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (2552), อธิบดีกรมศุลกากร (2553) , ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2554) และอธิบดีกรมสรรพากร (2557)

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Angelo State University มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงานทั้งในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจโดยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการอำนวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งจัดตั้งโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งในองค์กรเอกชนอื่น ๆ เช่น ประธานคณะกรรมการบริษัท เหมืองแร่โปแตซอาเซียน จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง แล้วถูกโยกมานั่งรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อเดือนพฤษภาฯปีที่แล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: