'ฉัตรไชย-ปกรณ์-เกษม-ทวีป-ประพาฬ' ลุ้นกกต. 26 เม.ย.

22 มีนาคม 2561
2,743

"ฉัตรไชย-ปกรณ์-เกษม-ทวีป-ประพาฬ" ลุ้นเสนอตัวคัดเลือกรอบ 2 รอประชุมใหญ่ศาลฎีกา 176 คน 26 เม.ย.นี้ ลงคะแนนเปิดเผย บัตรระบุชื่อคนเลือก-ถูกเลือก-ลำดับอาวุโส

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.61 ที่ศาลฎีกา ถ.แจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ได้ออกประกาศ เรื่อง คัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. ลงวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา กำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับคัดเลือก กกต. ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดด้วยตนเอง ต่อเลขานุการศาลฎีกา ภายในวันพุธที่ 21 มี.ค.นี้ ไม่เกินเวลา 16.30 น. เพื่อร่วมการคัดเลือกรอบใหม่ ภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ฉบับลงวันที่ 26 ก.พ.61 แจ้ง ไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 2 คนที่ผ่านมา คือนายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา เนื่องจากเคยมีปัญหาโต้แย้งเรื่องการลงคะแนนโดยไม่เปิดเผยหรือไม่

ซึ่งล่าสุดคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.ในส่วนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานี้ ได้แก้ไขออกระเบียบศาลฎีกาว่าด้วยการคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2561 เพิ่มเติมเป็นฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา ในส่วนการลงมติคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. ในข้อ 10 ของระเบียบเดิม เป็นว่า การลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. ตามข้อ 11 ให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยการทำเครื่องหมายกากบาท (X) อย่างชัดเจน ลงหน้าชื่อตัว และชื่อสกุลผู้ซึ่งตนเลือก จำนวนไม่เกิน 2 คน หรือจำนวนเท่าที่ยังขาดอยู่ในบัตรเลือกที่จัดไว้ซึ่งระบุชื่อตัว และชื่อสกุล ลำดับหมายเลขตามบัญชีอาวุโสในศาลฎีกา แล้วนำบัตรเลือกไปมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและนับคะแนน เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป โดยระเบียบศาลฎีกาดังกล่าว ยังระบุว่า ให้เลขานุการศาลฎีกา เป็นผู้เก็บรักษาบัตรเลือก ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี และหากไม่มีการโต้แย้งการคัดเลือกเป็น กกต. ก็ให้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558

ล่าสุดในการรับสมัครผู้เข้ารับการเลือก กกต. รอบใหม่นี้ ปรากฏว่ามีผู้พิพากษา 5 รายที่ยื่นใบสมัคร ประกอบด้วย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา อายุ 64 ปี , นายเกษม เกษมปัญญา อายุ 66 ปีผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1 และอดีตประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา (ชั้นตำแหน่งเทียบเท่ารองประธานศาลฎีกา) , นายปกรณ์ มหรรณพ อายุ 62 ปี ผู้พิพากษาศาลฎีกา , นายทวีป ตันสวัสดิ์ อายุ 65 ปี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 (อีสาน) ,นายประพาฬ อนมาน อายุ 68 ปี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

โดยผู้สมัครทั้ง 5 ราย ก็เคยลงสมัครเลือก กกต.มาแล้วในครั้งแรก ทั้งในสายการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และการเลือกของคณะกรรมการสรรหากกต.

ทั้งนี้ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กกต.โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั้น ต้องรอติดตามการลงมติในวันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย.นี้ เวลา 09.30 น. ซึ่ง นายชีพ ประธานศาลฎีกา กำหนดวันประชุมใหญ่ศาลฎีกาผู้พิพากษาทั้ง 176 คนเพื่อลงคะแนนเลือกต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: