รมว.สธ.ย้ำต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลปชช.แบบครอบครัวจริงๆ

2 มีนาคม 2561
2,379

"นพ.ปิยะสกล" รมว.สธ. ประชุมทางไกล "นพ.สสจ.-ผอ.รพศ./รพท." ทั่วประเทศ ย้ำให้เน้นคุณภาพของทีมหมอครอบครัว ที่ต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนแบบครอบครัวจริงๆ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมา 2 ปีแล้ว ปีแรกมีจำนวน 48 ทีม ปีที่ 2 มีจำนวน 596 ทีมในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 3 จะต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติให้ตรงกัน เพื่อให้นโยบายมีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไปข้างหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อว่า ได้ย้ำให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับคุณภาพของคลินิกหมอครอบครัวมากกว่าปริมาณ โดยจะต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว อยู่ในทีม และอย่างน้อยต้องมีพยาบาล 2 คนนักวิชาการสาธารณสุข 2 คน หรืออาจเพิ่มจำนวนพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เช่นทันตแพทย์ ทันตาภิบาล แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เป็นต้น

"ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่าง บ้านครอบครัว ชุมชน กับโรงพยาบาล รู้จัก ใกล้ชิดกับครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ ให้การดูแลเบื้องต้นแบบองค์รวม ตั้งแต่การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ กรณีที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนจะส่งต่อไปโรงพยาบาล และเมื่อออกจากโรงพยาบาลจะติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้าน"รมว.สธ. กล่าว

สำหรับทีมหมอครอบครัวนั้น ต้องเป็นทีมจากโรงพยาบาลหลัก เช่น โรงพยาบาศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ในเบื้องต้นมุ่งเน้นโรงพยาบาลใหญ่ในเขตเมือง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่คลินิกหมอครอบครัว โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีจำนวนมากขึ้นลดความแออัด ลดการรอคอยการรักษา ได้มอบให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับแผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปีแรกให้ได้คลินิกหมอครอบครัวที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างของพื้นที่อื่นๆ ในเขต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ผลิตได้

พร้อมทั้งจัดทีมประเมินคุณภาพคลินิกหมอครอบครัวที่มีอยู่และที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น ร่วมกับพื้นที่พัฒนาคลินิกหมอครอบครัวให้มีคุณภาพ ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพในรูปแบบครอบครัวจริงๆ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: