ศาลตัดสิน 'หมอวิชัย' แพ้! คดีเลิกจ้างอดีต CFO

20 กุมภาพันธ์ 2561
6,369

“นพ.วิชัย” ประธานบอร์ด IFEC แพ้คดี! สั่งเลิกจ้างอดีต “CFO” ไม่เป็นธรรม ศาลสั่งชดเชย 100%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2559 นพ.วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFECได้ลงนามคำสั่งเลิกจ้างนางธริณี วรรทนธีรัช ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี การเงิน (CFO) และกรรมการบริษัท โดยให้เหตุผลว่า นางธริณี ได้กระทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จลุลวงไปโดยถูกต้องและสุจริต บริษัทฯ จึงไม่อาจไว้วางใจได้ จึงเห็นสมควรให้เลิก และขณะเเดียวกันในวันดังกล่าวได้มีชายชุดดำมาไล่นางธริณีออกจากห้องทำงานทันที

ต่อมา เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2559 นางธริณีเป็นโจกท์ยื่อฟ้อง IFEC ต่อศาลแรงงานกลาง คดีหมายแลขดำที่ 4232/2559 เรียกร้องให้จ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายต่าง ๆ ตามกฎหมาย เนื่องจากโจกท์เห็นว่าคำสั่งเลิกจ้างที่ นพ.วิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC เป็นผู้ลงนามไม่มีความเป็นธรรม

ล่าสุด วันนี้ (20 ก.พ.2561) ศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาคดีดังกล่าวว่า การที่ IFEC เลิกจ้างนางธริณีอดีต CFO นั้น เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและข้อกล่าวหาทั้งหลาย นพ.วิชัย ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ดังนั้นศาลจึงมีคำสั่งบังคับให้ IFEC ชดใช้ตามที่นางธริณี (โจทก์) ร้องขอมาทุกประการ ดังนี้

1. เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 6 เดือน บวกดอกเบี้ย 15% เนื่องจากอายุงานเกิน 3 ปี
2. เงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า บวกดอกเบี้ย 7.5%
3. เงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และดอกเบี้ย 7.5%
4. เงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนในจ้าง. บวกดอกเบี้ย 7.5%

ทั้งนี้ ค่าดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันฟ้อง จนถึงวันชำระเงินให้โจทก์

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง