ครม.ไฟเขียว ร่างพรบ.กองทุนเพื่อเสมอภาคการศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2561
1,167

ครม.เห็นชอบร่างพรบ.กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ย้ำจัดทำหลักเกณฑ์และระเบียบการกู้ยืมเงินของกองทุนไม่ให้ซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำการแก้ไขตามข้อเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญคือการให้กองทุนดังกล่าวเข้าสู่ระบบกองทุนหมุนเวียน มีเงินทุนประเดิม 1 พันล้านบาท และมีการแก้ไขตัดงบประมาณอุดหนุนเพิ่มในช่วงแรกที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ ที่ร่างกฎหมายฉบับเดิมของบประมาณอุดหนุนเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปี แต่คณะรัฐมนตรีไม่สามารถให้ได้ จึงให้มีการจัดทำแผนงานเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นรายปี เพื่อขอดูรายละเอียดการใช้จ่ายเป็นอย่างไร

โดย นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า จะต้องมีการจัดทำหลักเกณฑ์และระเบียบการกู้ยืมเงินของกองทุนไม่ให้ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง