ธปท.มอง 'สินเชื่อ' ปีนี้โต6-8%

12 กุมภาพันธ์ 2561
3,730

"ธปท." คาดสินเชื่อแบงก์ปีนี้โต6-8% เอ็นพีแอลทรงตัวที่ระดับ 2.9% จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ้น เผยผลดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ปี2560 มีกำไรสุทธิลดลง จากการกันสำรองที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับหนี้เสีย และรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่IFRS9

น.ส.ดารณี แซ่จู ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความเห็นธนาคารพาณิชย์มองว่าสินเชื่อธนาคารปี2561นี้จะมีการเติบโต 6-8% จากปีก่อนที่ส่วนใหญ่ตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อไว้ที่ 4-6 % ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) มีแนวโน้มทรงตัวจากปีก่อนที่อยู่ที่ระดับ 2.9% และมีโอกาสปรับลดลงบ้าง จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ้น

ทั้งนี้สินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคาร พาณิชย์ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิลดลง จากการกันสำรองเพื่อรองรับคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงและเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS 9) ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีเสถียรภาพ มีเงินสำรอง เงินกองทุน และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในระยะต่อไปได้

ในส่วน สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ 2% มาอยู่ที่ 4.4% โดยเร่งขึ้น ในช่วงปลายปี ทั้งสินเชื่อธุรกิจจากพอร์ตสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคจากพอร์ตสินเชื่อรถยนต์ ส่งผลให้ภาพรวมการระดมทุนผ่านสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 4.4% มาอยู่ที่ 4.7% สินเชื่อธุรกิจ ขยายตัว 3.6% เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อธุรกิจ SME ซึ่งขยายตัวที่ 5.7%

คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) ต่อสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.91% จาก 2.83 %ในปี 2559 โดยมียอดคงค้าง Gross NPL ที่ 4.29 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.34 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีก่อน

นอกจากนี้ NPL ของสินเชื่อธุรกิจ SME เริ่มปรับลดลง กอปรกับการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อ อุปโภคบริโภคในช่วงปลายปี ทำให้ภาพรวม NPL เริ่มทรงตัว สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) ลดลงมาอยู่ที่ 2.55% จากปีก่อนที่ 2.63% โดยมียอดคงค้างทั้งสิ้น 3.75 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์มีการกันเงินสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคุณภาพสินเชื่อที่อาจด้อยลง รวมทั้งเตรียมรองรับ IFRS 9 ส่งผลให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินสำรอง 6.02 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.27 หมื่นล้าน บาทจากปีก่อน และสัดส่วนเงินสำรองที่มีต่อเงินสำรองพึงกันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 171.9 %ในปี 2560

ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการบริหารด้านหนี้สินเป็นสำคัญ ขณะที่มีกำาไรสุทธิ 1.87 แสนล้านบาท ลดลง 5.7% จากปีก่อนจากค่าใช้จ่ายการกันสำรองที่เพิ่มขึ้นแม้ว่า NPL จะเริ่มทรงตัว ส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมรองรับ IFRS 9 ที่จะนำมาใช้ในปี 2562

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง