'ยิ่งลักษณ์' ร้องระงับยึดทรัพย์ชดใช้จำนำข้าวรอบ 3

8 กุมภาพันธ์ 2561
2,108

ทนาย "ยิ่งลักษณ์" ยื่นคำร้องใหม่ ร้องระงับยึดทรัพย์ชดใช้จำนำข้าวรอบ 3 ยกเหตุคดีค้านคำสั่ง "ก.คลัง" ยังไม่จบ ศาลไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด

ที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ เวลา 14.00 น. นายนพดล หลาวทอง ทนายความ ได้รับมอบอำนาจจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลยต้องโทษจำคุก 5 ปีคดีจำนำข้าว ยื่นคำร้องขอศาลพิจารณาสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1351/2559 ซึ่งเป็นการออกคำสั่งทางปกครองเมื่อ 13 ต.ค.59 ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ( กขช.) ปล่อยให้เกิดความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวโดยเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่ เป็นเหตุให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย มูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาทเศษ ไว้ก่อนที่จะมีคำพิพากษา ภายหลังที่ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งยกคำร้องของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อดีตนายกฯ มาถึง 2 ครั้งแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย.60 และวันที่ 29 ม.ค.61

โดยหลังจากที่ กระทรวงการคลัง ออกคำสั่งดังกล่าวในปี 2559 "น.ส.ยิ่งลักษณ์" ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้หลบหนีคดี ก็ได้มอบอำนาจให้นายนพดล ทนายความ ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี , รมว.คลัง , รมช.คลัง และปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-4 ในคดีหมายเลขดำ 1996/2559

โดยฟ้องว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องทั้งสี่ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกฯ และประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) กระทำโดยจงใจปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และทำให้ทางราชการเสียหายเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากการใช้อำนาจตาม รธน.ชั่วคราว มาตรา 44 โดยเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมดำเนินการอย่างเร่งรัด จึงขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว พร้อมกับยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ขอให้ศาลสั่ง "กรมบังคับคดี" งดหรือชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ขณะที่ นายนพดล หลาวทอง ทนายความกล่าวภายหลัง การยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีรอบที่ 3 ว่า การยื่นคำร้องใหม่อีกเนื่องจากเห็นว่า การยึดทรัพย์บังคับคดีจะต้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำพิพากษา แต่กรณีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลใดให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องรับผิดชดใช้

โดยคำสั่งที่ให้ชดใช้ เป็นเพียงคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นในสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ และมีความไม่ชอบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการสอบสวน , การสอบสวนหาความรับผิด ซึ่งมุ่งแต่หาความเสียหายโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหา การใช้อำนาจตาม ม.44 ตั้งกรมบังคับคดีขึ้นมาเพื่อบังคับแทนหน่วยงานปกติ และยังให้ความคุ้มครองโดยไม่ต้องรับโทษทางอาญา

นายนพดล กล่าวอีกว่า โครงการรับจำนำข้าว เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ครม.ที่ต้องเป็นผู้รับผิด หากเห็นว่าการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความไม่ถูกต้อง ก็ต้องเป็นอำนาจตรวจสอบของรัฐสภา ซึ่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติทางการปกครอง บังคับไว้ชัดเจนว่าไม่ให้นำเรื่องคำสั่งทางปกครองหรือกระบวนการทางปกครองมาใช้บังคับกับกรณีนี้

ขณะที่โครงการรับจำนำข้าว เป็นโครงการสาธารณะที่ไม่อาจจะมาคิดเรื่องผลกำไรขาดทุน ในส่วนการทำหน้าที่นายกฯ ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็มีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่า การทุจริตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ การโกงความชื้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในขั้นตอนปฏิบัติ ไม่ได้เกิดขึ้นในขั้นตอนของนโยบายที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กำกับดูแล จึงเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องรับผิดในทางละเมิด

ดังนั้นเมื่อกรณีที่ให้อดีตนายกรัฐมนตรีรับผิดทางละเมิดยังไม่มีคำพิพากษา ขณะที่ฟ้องว่าคำสั่งทางปกครองซึ่งให้ชดใช้ค่าเสียหายในทางละเมิดนั้นไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่น่าจะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมายึดทรัพย์บังคับคดีในระหว่างที่ยังมีการพิจารณาคดี เพราะจะทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้รับความเสียหายยากต่อการเยียวยาในภายหลังจึงต้องมายื่นคำร้องต่อศาลปกครองอีกครั้ง ส่วนคดีหลักที่ฟ้องเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังนั้น ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานอีกเท่าใด

"ตอนนี้ กรมบังคับคดีได้ยึดทรัพย์อายัดบัญชีเงินฝากของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ทั้งหมดแล้ว ทั้งที่ทรัพย์บางส่วนเกิดจากการทำมาหาได้ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นน้ำพักน้ำแรงก่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี บ้านพักอาศัยในปัจจุบัน สามีและบุตร พร้อมบริวารก็ยังอาศัยอยู่เหมือนเอาคนไปประหารก่อนมีคำพิพากษา หากภายหลังศาลมีคำพิพากษาว่าไม่ผิด จะมีการชดใช้ความเสียหายนี้อย่างไร เพราะไม่ได้เสียหายเฉพาะทรัพย์สิน แต่ยังเสียหายไปถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล " นายนพดล ระบุ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง