เช้าไป เย็นไม่ได้กลับ...ชีวิตครูใต้กลางไฟรุนแรง

13 มกราคม 2561
1,260

ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นด้ายของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐมากพอสมควรตลอด 14 ปีที่ผ่านมา

ทั้งเรื่อง "เบี้ยเสี่ยงภัย" ที่เพิ่มขึ้นจาก 2,500 บาทต่อเดือน เป็น 3,500 บาทต่อเดือน การคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองกำลังจนความสูญเสียลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงการให้สิทธิพิเศษในการปรับวิทยฐานะให้กับครู

สำหรับวันครูในปีนี้ สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลเพิ่มอีก 2 ข้อ คือขอให้คงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับครอบครัวของครูที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวละ 4 ล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้เคยผ่านมติ ครม.มาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ

ทั้งหมดก็เพื่อให้ครูมีขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่สอนเด็กๆ ให้เป็นคนดี มีความรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศแม้ปัจจุบันเหตุร้ายกับครูใต้จะเกิดขึ้นน้อยกว่าในอดีตมาก แต่ทุกฝ่ายก็ต้องไม่ประมาท เพราะสถานการณ์ที่ปลายด้ามขวานยังไม่มีอะไรแน่นอน แม้จะมีโศกนาฏกรรมทางการศึกษาเกิดขึ้นมานานถึง 14 ปีแล้วก็ตาม ทีมล่าความจริง

แชร์ข่าว :
Tags: