นับหมื่นคนล้นพิธีถวายช้าง ประเพณีโบราณหนึ่งเดียวในเมืองไทย

12 มกราคม 2561
15,503

เริ่มแล้ว! เปิดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล คนนับหมื่นทะลักแห่ร่วมพิธีโบราณบวงสรวง ถวายช้างคืนถิ่น แสดงความกตัญญูรำลึกถึงคุณงามความดีต่อเจ้าพ่อพญาแล

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 66 พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด อัยการจังหวัดชัยภูมิ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวชัยภูมิจากทั่วสารทิศทั้งใน 16 อำเภอ และจากต่างจังหวัด รวมไปถึงที่อยู่ต่างประเทศต่างจะต้องพากันเดินทางกลับบ้านเกิด รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับหมื่นคน

ได้พร้อมใจเตรียมนำพานบายศรีออกมาร่วมงานแห่ไปรอบอนุสาวรีย์เจ้าเมืองคนแรกให้ครอบ 3 ครั้ง ในการรร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระยาภักดีชุมพล (แล) หรือ “เจ้าพ่อพญาแล” เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกผู้ก่อตั้งจังหวัดชัยภูมิ และร่วมพิธีถวายช้างให้กับเจ้าเมืองคนแรก ณ บริเวณรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ย่านใจกลางเมืองชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา04.45น. ของวันที่ 12 ม.ค.ของทุกปี ที่จะเป็นการเปิดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล อย่างเป็นทางการของทุกปี ไปตลอดช่วง 9 วัน 9 คืน 12-20 ม.ค.

ต้องมีการทำพิธีโบราณดังกล่าว ก่อนเปิดงานเพื่อแสดงถึงความกตัญญูรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเจ้าพ่อพญาแล ได้สร้างบ้านแปลงเมือง และสละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเมืองชัยภูมิมายาวนานมาได้จนปัจจุบันเกือบ 200 ปี

ซึ่งชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่า เชื่อว่าบารมีของเจ้าพ่อพญาแล ยังสามารถปกปักรักษา และดลบันดาลให้ลูกหลานชาวชัยภูมิทุกคน รวมถึงผู้คนที่มาสักการะร่วมงานในพิธีต่างจะประสบความสำเร็จตามปรารถนา ซึ่งจะต้องจัดพิธีบวงสรวงและถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแลในเปิดงานวันที่12มกราคมของทุกปี ไม่เคยขาดและเป็นวันแรกของการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดของจังหวัดระหว่างวันที่12-20มกราคม โดยถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

ที่นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการออกร้านหรรษากาชาดรับของรางวัลอีกมากมาย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าโอทอป การออกร้าน นิทรรศการผลงานและนวัตกรรมของส่วนราชการและองค์การต่างๆ และในภาคกลางคืนมีก็จะต้องมีมหรสพ ภาพยนตร์ ดนตรี ลิเก หมอลำ และการแสดงจากศิลปินชื่อดังไปต่อเนื่องตลอดทั้ง9วัน9คืนไปจนถึงวันที่ 20 ม.ค.ของทุกปี

โดยปีนี้ นาย ณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ได้เริ่มฟื้นฟูสืบสานประเพณีโบราณนี้ใฟ้ฟื้นกลับคืนมาต่อเนื่องมานานกว่า 51 ปีแล้ว หลังเลือนหายไปนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งที่จะเทิดทูนคุณงามความดี วีรกรรมของเจ้าพ่อพญาแล และน้อมถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแล ซึ่งเป็นความเชื่อและความศรัทธาของชาวชัยภูมิทุกคนว่าหากใครได้ถวายช้างต่อเจ้าพ่อพญาแลแล้วจะช่วยเสริมบุญบารมี การค้า การขายเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสูงสุดของชาวชัยภูมิ

รวมทั้งเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่เป็นเอกลักษณ์หาชมได้ยากมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยและหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับช้างมายาวนานของชาวชัยภูมิได้เกิดความภาคภูมิใจ ที่มีการจัดพิธีถวายช้างต่อเจ้าเมืองและนำช้างถวายต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งอดีตมีหมู่บ้านฝึกช้าง ที่สำคัญของจังหวัดที่หมู่บ้านช้างบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อส่งไปช่วยด้านการสู้รบให้กับประเทศสยามเราในอดีตมายาวนาน

แต่ปัจจุบันปริมาณช้างเริ่มสูญหายลดลง เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการสู้รบแล้ว หมู่บ้านแห่งนี้จึงเปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านฝึกช้างแสนรู้ตั้งเป็นคณะเร่ออกแสดงโชว์ความสามารถของช้างแสนรู้แทน แต่ก็ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เพราะการเลี้ยงช้างมีรายจ่ายที่สูงมาก จนปัจจุบันคณะช้างเริ่มลดลงจำนวนมาก

การทำพิธีถวายช้างต่อเจ้าพ่อในงานประจำปีทุกปี ก็หันมาใช้ตะขอควาญช้างเป็นเชิงสัญลักษณ์เพื่อถวายแด่เจ้าพ่อพญาแลแทนให้กับผู้ที่จะร่วมถวายช้างสามารถถวายได้ตามกำลังศรัทธา และถ้าร่วมถวายตั้งแต่2,500.-บาท จะได้รับตะขอควาญช้าง ซึ่งผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดและทั่วประเทศ เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ประสงค์จะร่วมถวายช้างในทุกปีซึ่งในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลปี 2561 นี้ มีผู้ร่วมถวายช้างแล้วไม่น้อยกว่า 2,850 เชือกแล้ว ซึ่งรายได้หรือเงินรายได้ส่วนนี้หลังหักค่าใช้จ่ายทางจังหวัดยังจะได้ช่วยนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือชาวชัยภูมิผู้ด้อยโอกาสได้คืนกลับไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมาต่อเนื่องเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปีได้อีกทางต่อไปด้วย

chaiyaphum.go.th

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
Tags: