'คลัง' ออกพันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน 1.5 หมื่นล้าน

14 พฤศจิกายน 2560
4,785

คลังจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน "1.5 หมื่นล้าน" หวังส่งเสริมการออมของประชาชน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าว เรื่องพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ระบุว่า กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 30 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมที่มั่นคงของประชาชน และเป็นทางเลือกในการลงทุนของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะครบกำหนดอายุในเดือนธันวาคม 2560

โดยพันธบัตรออมทรัพย์ ประกอบด้วย รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.85 ต่อปี , รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.45 ต่อปี , วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท
ระยะเวลาจำหน่าย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 30 มีนาคม 2561 วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

ธนาคารตัวแทนจำหน่าย 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แชร์ข่าว :
Tags: