'บวรศักดิ์' ถก 'ปฏิรูป กม.' นัดแรก ชวนคนรุ่นใหม่แจม

19 พฤษภาคม 2560
1,774

"บวรศักดิ์" นำคณะถก "ปฏิรูป กม." นัดแรก ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแจม เผย "นายกฯ" สั่งทำอะไรต้องนึกถึง ปชช. "คำนูณ" เผยตั้ง5 อนุฯ ทำงานพ่วง "ทีมโฆษก" ลูกชาย "วิษณุ" ร่วมด้วย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ นายบรรเจิด สิงคะเนติ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายวิชญะ เครืองาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังการประชุม นายบวรศักดิ์ แถลงว่า อยากจะเชิญชวนคนหนุ่มสาวที่อยากจะปฏิรูปบ้านเมือง ปฏิรูปกฎหมายเข้ามาร่วมด้วย เพราะการปฏิรูปต้องการให้คนอนาคตเข้ามามีบทบาท ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็เห็นด้วย โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาพิเศษมาว่า กฎหมายมีเป็นจำนวนมากให้ทำบัญชีและจัดลำดับความเร่งด่วนของปี 60 และปีต่อไป พร้อมกับต้องสร้างความเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข เพื่อใคร และมีเหตุผลที่ประชาชนต้องเข้าใจง่าย แปลว่าต้องนึกถึงประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปติดต่อได้ที่ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และที่ตู้ปณ. นอกจากนี้หากประชาชนมีข้อเสนอในเรื่องกฎหมายที่ติดขัดในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพก็สามารถที่จะเสนอเข้ามาได้

นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า กฎหมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพรวมถึงทำธุรกิจ และสร้างภาระแก่ประชาชนนั้นมีเป็นร้อยฉบับ ถ้าสามารถดำเนินการได้ความน่าลงทุนในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นมหาศาล อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับใดที่มีความเร่งด่วนคณะกรรมการชุดนี้ไม่พึงเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรา 44 แต่จะดำเนินการจัดทำแผนในแต่ละปีว่าทำอะไรบ้าง แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาว่าเห็นควรจะใช้มาตรา 44 หรือไม่

"คำนูณ" เผยตั้ง5 อนุฯ ทำงานพ่วง "ทีมโฆษก" ลูกชาย "วิษณุ" ร่วมด้วย

ขณะที่นายคำนูณ สิทธิสมาน คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายของคณะกรรมการป.ย.ป.กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งป.ย.ป. ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยนายกฯดำริว่าการจะปฏิรูปประเทศนั้นต้องปรับโครงสร้างโดยต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และเนื่องจากกฎหมายมีเป็นจำนวนมากจึงต้องจัดทำบัญชีลำดับความสำคัญว่าอะไรที่ทำได้ภายในปีนี้และปีต่อๆ ไปรวมถึงต้องชี้แจงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อย ถือเป็นความต้องการของนายกฯที่เมื่อเราจะปฏิรูปประเทศก็ต้องทำให้คนที่อยู่หลังการปฏิรูปไปแล้วเข้ามามีส่วนร่วม และเราก็ต้องรับฟังเขา ไม่ใช่มีแต่คนรุ่นเราเท่านั้น

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า การประชุมวันนี้เพื่อแสวงหาการทำงานครั้งแรก โดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา5คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของประชาชน มีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูลเป็นประธาน 2.คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ 3.คณะอนุกรรมการติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ 4.คณะอนุกรรมการกำกับการเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งคณะที่2-3 ตนเป็นประธาน และ 5.คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายใหม่หรือสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศที่มีนายบรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธาน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดใหญ่จะมีการประชุมกันทุกวันจันทร์ที่ 1และ 3 ของเดือน ส่วนคณะอนุกรรมการอาจจะมีการประชุมกันถี่กว่านั้นแล้วแต่ความจำเป็น

นายคำนูณ กล่าวอีกว่า ส่วนโฆษกคณะกรรมการชุดดังกล่าวนั้นประกอบด้วยตน นายบรรเจิด นายวิชญะ และนายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ โดยจะประชาสัมพันธ์การทำงานในรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด

แชร์ข่าว :
Tags: