ไตรมาสแรกที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ลด55%

17 พฤษภาคม 2560
3,889

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาสแรก ปี 2560 ยอดลดลง 55%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบว่าในไตรมาสแรก ปี 2560 มีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกัน 18,626 หน่วย ลดลง 55% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 41,170 หน่วย

จากจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ จำนวน 18,626 หน่วย แบ่งเป็นยอดจดทะเบียนในแต่ละเดือน ดังนี้

มกราคม จำนวน 3,836 หน่วย, กุมภาพันธ์ จำนวน 4,607 หน่วย และมีนาคม จำนวน 10,183 หน่วย

จำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในไตรมาสแรก ปี 2560 แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ 7,888 หน่วย ลดลง 55% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 และใน 5 จังหวัดปริมณฑลรวมกันจำนวน 10,738 หน่วย ลดลง 55% จากช่วงเดียวกันของปี 2559

แบ่งเป็นหน่วยห้องชุด 5,295 หน่วย คิดเป็น 28% ของหน่วยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหม) บ้านเดี่ยว 8,918 หน่วย คิดเป็น 48% , ทาวน์เฮ้าส์ 2,343 หน่วย คิดเป็น 13% อาคารพาณิชย์พักอาศัย 1,543 หน่วย คิดเป็น 8% และ บ้านแฝด 527 หน่วย คิดเป็น 3%

พื้นที่ซึ่งมีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรกในไตรมาสแรก ปี 2560 ได้แก่ อำเภอลำลูกกา 1,123 หน่วย อำเภอเมืองนครปฐม 966 หน่วย อำเภอบางพลี 949 หน่วย อำเภอเมืองสมุทรสาคร 917 หน่วย และอำเภอเมืองสมุทรปราการ 612 หน่วย

พื้นที่ซึ่งมีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประเภทห้องชุดมากที่สุด 5 อันดับแรกในไตรมาสแรก ปี 2560 ได้แก่ อำเภอบางบัวทอง 900 หน่วย อำเภอเมืองสมุทรปราการ 871 หน่วย เขตจตุจักร 518 หน่วย เขตคลองสาน 509 หน่วย และเขตสาทร 509 หน่วย

ทั้งนี้ในไตรมาสแรก ปี 2560 ไม่มีอาคารชุดเอื้ออาทรสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ของการเคหะแห่งชาติ และจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทโครงการอาคารชุด มีจำนวนลดลงสูงถึง 81% ในขณะที่โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบจำนวนการจดทะเบียนลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: