'บิ๊กตู่'สั่งทบทวนกม.รถ-ถนนเพื่อความปลอดภัย

21 เมษายน 2560
539

"นายกรัฐมนตรี" สั่งลุยทบทวนกฎหมายรถ-ถนน ลั่นทำเพื่อสวัสดิภาพการเดินทาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า ภายหลังเทศกาลสงกรานต์ก็จะเข้าสู่การพิจารณากฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย ซึ่งจะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และความเป็นจริงทางสังคม ตนเข้าใจว่าการจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข เราต้องอาศัยทั้งกฎหมาย จารีตประเพณี และกฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยกฎหมายจารีตประเพณีก็คือแนวทาง หลักปฏิบัติที่ดีที่ทำต่อๆกันมาสม่ำเสมอและนมนาน ด้วยเห็นว่ารู้สึกว่ามันถูกต้อง จึงปฏิบัติตามกัน โดยไม่รู้สึกผิด แต่ถ้าเรื่องใดที่กฎหมายจารีตประเพณี ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยแล้ว ก็จำเป็นต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเข้ามาบังคับใช้เพิ่มเติม 

“ผมเห็นว่าเราน่าจะมาถึงจุดที่ควรจะต้องทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความสมดุล และเป็นไปได้ ในโลกของความเป็นจริง ที่ต้องเหมาะกับสังคมบ้านเราด้วย มีเวลาในการเปลี่ยนผ่าน เพื่อไปสู่จุดหมายสุดท้ายที่เราต้องการ ก็คือการอยู่ร่วมกันโดยสวัสดิภาพ และก็เมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้ว สิ่งที่เราจะต้องร่วมกันทำต่อไปคือในเรื่องของ การปลูกจิตสำนึก และการสร้างวินัยจราจร ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และได้รับการยอมรับ เชื่อถือจากประชาชน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง