ร้องคมนาคมหยุด 'UBER-GRAB' ชี้ผิดกฎหมาย

20 มีนาคม 2560
21,328

กลุ่มแท็กซี่ เรียกร้อง "รมว.คมนาคม" หยุด "UBER-GRAB" ชี้ผิดกฎหมาย จงใจแย่งงาน-ทำลายอุตสาหกรรมแท็กซี่ในประเทศ

นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ได้ยื่นหนังสือต่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เพื่อเรียกร้องขอให้ยุติบทบาทของ UBER TAXI และ GRAB CAR ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย และเป็นการจงใจแย่งงานและทำลายอุตสาหกรรมแท็กซี่ไทย ทั้งที่มีการต่อต้านในหลายประเทศทั่วโลก เพราะเป็นการนำรถบ้านหรือแท็กซี่ป้ายดำมาวิ่งให้บริการผู้โดยสาร อีกทั้งการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการนำเงินรายได้ที่ควรเป็นของคนไทยออกนอกประเทศและจ่ายกลับมาให้คนขับแท็กซี่ป้ายดำ โดยไม่เสียภาษี และไม่จดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องในไทย

ด้านนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การทำแอพพลิเคชั่นเพื่อเรียกใช้บริการแท็กซี่สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ประเด็นที่ผิดกฎหมายคือ การนำแอพพลิเคชั่นไปใช้เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) เพื่อใช้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประชาชนจะไม่ได้รับ การคุ้มครองจากกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมฯได้จัดทำร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ซึ่งจะเป็นการยกระดับบริการ กำหนดให้รถแท็กซี่ ติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, กล้อง สแน็ปช็อต, มีปุ่มฉุกเฉิน รวมถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วอยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนส่งกระทรวงคมนาคมลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง