ตลาดเปิดตัวโครงการ Your 1st Stock

12 มีนาคม 2556
1,716

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ บล. พันธมิตร เปิดตัวโครงการ Your 1st Stock เพื่อช่วย "มือใหม่ ตามหาหุ้นตัวแรก"

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความน่าสนใจ โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันกว่า 5.7 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากศักยภาพการทำยอดขายและกำไรรวมของบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มมากขึ้น อันมีส่วนในการสร้างการเติบโตและความน่าสนใจให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนหันมาสนใจลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนหน้าใหม่เป็นจำนวนมาก โดยนับจากต้นปี 2556 ที่ผ่านมามีบัญชีใหม่เกิดขึ้นแล้วร่วม 4 หมื่นบัญชี

ขณะที่สัดส่วนของผู้ลงทุนบุคคลซื้อขายโดยเฉลี่ย 62% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ จากผลการวิจัยพบว่า 70% ของผู้เปิดบัญชีใหม่มีอายุระหว่าง 26–40 ปี ซึ่งอยู่ในวัยทำงาน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตรยังคงเดินหน้าจัดโครงการรณรงค์ต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งในทักษะการลงทุนในกลุ่มผู้ลงทุนบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญในตลาดหลักทรัพย์ไทย

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ อันจะส่งผลในการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว จึงได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ เปิดตัวโครงการ Your 1st Stock ภายใต้แนวคิด “เริ่มด้วยหุ้น ลงทุนอย่างคุณภาพ” ซึ่งเป็นการรณรงค์ร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในด้านทักษะการลงทุน ช่วยผู้ลงทุนมือใหม่ตามหาหุ้นตัวแรกและพัฒนาแนวทางการลงทุนอย่างมีระบบ สามารถที่จะเลือกและวิเคราะห์หุ้นเองได้เป็น อันจะนำไปสู่การก้าวไปเป็นผู้ลงทุนคุณภาพต่อไป โดยมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างบูรณาการ การให้ข้อมูลแก่คนวัยทำงานในย่านธุรกิจหรืออาคารสำนักงาน และการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการลงทุนแบบเข้มข้น มีการจัดทำสื่อความรู้สำหรับเลือกหุ้นด้วยตนเอง การจัด Exclusive Workshop กับผู้ประสบความสำเร็จด้านการลงทุน และจัดกิจกรรม Company on Tour ร่วมพบปะผู้บริหารเยี่ยมชมกิจการธุรกิจชั้นนำ พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยตั้งเป้าจำนวนผู้ลงทุนมือใหม่เพิ่มขึ้น 70,000 รายภายในในปี 2556"นายจรัมพรกล่าว

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการต่อยอดโครงการ "I’m Online Investor" ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่ถนัดออนไลน์ได้เข้าถึงการลงทุนได้อย่างมั่นใจด้วยแนวคิด “ลงทุนกล้วยๆ ด้วยออนไลน์” รวมทั้งจะเน้นให้ผู้ลงทุนได้ทดลองใช้โปรแกรมลงทุนหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออนไลน์จำลองเสมือนจริง หรือ “Click2Win” ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในการลงทุนออนไลน์ โดยตั้งเป้าการเพิ่มบัญชีออนไลน์ในปีนี้ไว้ 120,000 บัญชี ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ตลอดทั้งปีทั่วประเทศ ตามโครงการเชื่อมภูมิภาคสู่การลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

แชร์ข่าว :
Tags: